Försäljningsformer

Det finns många sätt att sälja skog till oss. Läs om våra alternativ här.

 1. Rotpost (Ursprung 2)
  Stämplingslängd upprättas där samtliga träd som ska avverkas inom avverkningsområdet märks och mäts. Volym och värde beräknas med hjälp av stämplingslängden. 
 2. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3)
  I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till vägen. Sveaskog ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs.
 3. Avverkningsuppdrag (Ursprung 4)
  I avtal fastställer Sveaskog en avverkningskostnad och vilken prislista som ska ligga till grund för beräkning av virkesvärdet. Vi ordnar avverkning och transport till industri där virkets volym och värde fastställs.
 4. Avverkningsuppdrag (Ursprung 5)
  Sveaskog fastställer i avtal vilken prislista som ska ligga till grund för beräkning av virkespriserna. Vi ordnar avverkning och transport till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används den verkliga avverkningskostnaden.
 5. Leveransrotköp (Ursprung 6)
  I avtal fastställer vi ett fast nettopris antingen per sortiment eller som ett totalt snittpris per m3fub. Sveaskog ordnar avverkning och transport till industrin där virkets volym fastställs.