Gallring med drönare kan bli framtidens modell

Gallring med drönare kan bli framtidens modell

Gallring med eldrivna drönare kan bli en metod att räkna med framöver. Startupföretaget AirForestry ligger bakom innovationen, som borgar för effektiv och skonsam gallring. Sveaskog har stöttat idén från dag ett.

Ett träd i taget direkt från luften ska skogen kunna gallras med hjälp av AirForestrys nya drönarteknik. Den eldrivna drönaren bär med sig ett skördeverktyg som tar tag i toppen på trädet, kramar om det och kvistar trädet uppifrån och ner innan det sågar av stammen och lyfter den till närmaste uppläggningsplats.

Därmed sker gallringen utan att påverka mark eller omkringliggande träd med stickvägar på samma sätt som markgående maskiner gör. Stickvägar är de vägar som tas upp i skogen för att skogsmaskinerna ska kunna avverka och köra ut virket ur skogen.

– Att gallra är något av det viktigaste jag som skogsägare kan göra. Vi flyger ut till träden och gallrar bort de träd som ska gallras bort och låter de mest värdefulla bli kvar för framtiden. På så sätt får vi ett gallrat bestånd med maximal koldioxidinbindning, säger AirForestrys vd Olle Gelin.

Snabb utveckling

Precision är avgörande för att kunna flyga både skördeverktyget och den avverkade trädstammen, även om verktyget enbart väger 60 kilo. AirForestrys drönare är en specialkonstruerad struktur i kolfiber med vinklade rotorer, styrda under övervakning från en operatörsstation.

Den första drönaren i fullstor skala monterades ihop i oktober 2021 och under 2022 är planen att kunna visa systemets funktion i sin helhet. Då har det bara gått drygt två år sedan AirForestry bildades, stöttade av bland annat Sveaskog, som tidigt blev en samarbetspartner.

– Sveaskog såg värdet i vår innovation från dag ett och har följt oss från ritbordet till där vi är idag. De har gett oss stora möjligheter att lyckas med den tekniska utvecklingen. Dels genom att låta oss testa vår teknik i deras gallringsskog, dels genom att bidra finansiellt för att vi ska kunna ta fram prototyper i ett tidigt skede. Vi är väldigt glada för att vi får samarbeta med Sveaskog som delar vår vision om ett hållbart skogsbruk, säger Olle Gelin.

Tekniken förbättrar effektivitet och hållbarhet

Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog, ser stor potential i AirForestrys innovation. Vid sidan av effekter kopplade till stickvägar och ett produktionssystem som inte påverkas i samma utsträckning av olika markförhållanden, minskar behovet av diesel när skogsmaskiner ersätts av den eldrivna drönartekniken. Gallring med drönare ger även ett effektivare skogsbruk, eftersom drönarna kan bidra till ett jämnare virkesflöde till industrin oberoende av markförhållande över året och det minskar problem med skador på kvarvarande trädbestånd.

– Vi i Sveaskog vill vara ledande inom hållbart skogsbruk och vi vill vara med och stötta och utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder i skogsbruket. Det AirForestry gör är just en innovation för framtidens skogsbruk, säger han.

 

Senast uppdaterad: 2021-12-20