Sveaskog startar finansbolag för att stärka skogsentreprenörerna

Sveriges skogsentreprenörer har stort behov av anpassade finansieringslösningar för att kunna utveckla en kapitalintensiv näring. För att möta detta ska Sveaskog, via ett nytt finansbolag, erbjuda sina entreprenörer leasingavtal på skogsmaskiner.

- Sveaskogs nya, långsiktiga inriktning skapar förutsättningar för ett hållbart skogsbruk. Ett viktigt kriterium är att det finns livskraftiga skogsentreprenörer som arbetar med modern, effektiv och skonsam teknik. Nu har Finansinspektionen godkänt vår ansökan om att få erbjuda finansiella tjänster via det nystartade bolaget Sveaskog Finans AB, säger Per Matses, VD för Sveaskog och fortsätter:

- En stor del av vår verksamhet bedrivs i glesbygd, och vi behöver lokala entreprenörer som kan utföra arbetet i skogen. Vi för en nära dialog med näringen, och många pekar på bristande finansieringsmöjligheter som ett hinder för att utveckla verksamheten. Vi vill möta det behovet genom att erbjuda leasingavtal på skogsmaskiner.

Stora investeringsbehov i mindre företag

Den typiska skogsentreprenören i Sverige är en småföretagare med ett fåtal anställda. Skogsmaskiner i storleksordningen 5 - 6 miljoner kronor utgör en betydande investering i förhållande till omsättning. Många har därför svårt att få attraktiv finansiering för nödvändig utveckling av företaget med hjälp av traditionella kreditinstitut.

- Yngre lokala entreprenörer är särskilt utsatta då de ofta inte har någon säkerhet att falla tillbaka på. Återväxten blir lidande och det är en utveckling som inte är hållbar över tid, berättar Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.Sveaskog arbetar aktivt för att utveckla det lokala entreprenörskapet i samarbete med företagets entreprenörer, och finansieringsmöjligheter har identifierats som en nyckelfaktor.

- Tjänsterna ska erbjudas på marknadsmässiga grunder, men vi har en unik position genom att vi arbetar nära entreprenörerna, har god förståelse för deras verksamhet och ett ömsesidigt intresse i att utveckla och stärka den gemensamma affären, säger Mats Oja och tillägger:

- Genom detta initiativ skapas förutsättningar för arbetstillfällen över hela landet. Sveaskog bidrar med flexibla lösningar som utvecklar skogsbruket i en hållbar riktning. Vår bedömning är att en stor del av de skogsentreprenörer vi arbetar med kommer att vara intresserade av att nyttja dessa tjänster.

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se 

Per Matses, VD Sveaskog, tel: 0771-787 000

Mats Oja, inköpschef Sveaskog, tel: 0923-787 04

Dokument och länkar