Per Matses utsedd till tf VD för Sveaskog

Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare CFO och vice VD, till tillförordnad VD från och med den 18 januari 2021. Hannele Arvonen lämnar som VD.

Per Matses CFO Sveaskog Per Matses har utsetts till ny tillförordnad VD i Sveaskog.

Sveaskog står inför flera utmaningar, inte minst att förena ett fortsatt högt uttag av den viktiga skogsråvaran med ökade insatser för biologisk mångfald. Den strategiska inriktning Sveaskog antagit kommer att ställa krav på ett tydligt och omfattande utvecklings- och förändringsarbete, varför styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte.

- Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och VD saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

Rekrytering av ny VD inleds omgående. Under rekryteringsprocessen kommer Per Matses, tidigare CFO och vice VD, att inneha rollen som tillförordnad VD.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget har cirka 800 anställda och hade 2019 en omsättning på 7,2 miljarder kronor.

Dokument och länkar

Kontakta oss

Niclas Brantingson, tf kommunikationschef, 070-362 03 99

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se