Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Januari – september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med nio procent till 4 916 MSEK (5 396). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent medan de totala leveransvolymerna i stort sett var oförändrade.

 • Det operativa rörelseresultatet minskade med 28 procent och uppgick till 812 MSEK
  (1 133). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre andel leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat.

 • Direktavkastningen, mätt under 12 månader, uppgick till 3,7 procent (5,4).
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 464 MSEK (426). Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
 • Resultatet för perioden januari–september uppgick till 1 035 MSEK (1 286), motsvarande 8,74 kr (10,86) per aktie.

Finansiell kalender

 • 27 januari: Bokslutskommuniké 2020
 • 26 april: Årsstämma, Delårsrapport januari-mars
 • 16 juli: Delårsrapport januari-juni
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september 

 

Kristina Ferenius

Kristina Ferenius

Chief Financial Officer, CFO