Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med sex procent till 3 609 MSEK (3 849) till följd av lägre marknadspriser. Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt åtta procent medan de totala leveransvolymerna ökade med en procent. Intäkter från upplåtelser avseende vindkraft har ökat.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade med 19 procent och uppgick till 676 MSEK (832). Lägre priser har delvis kompenserats av högre leveransandel från egen skog. Kostnaderna för skogs- och naturvård har ökat till följd av planerade utökade åtgärder. Vägkostnaderna har ökat bland annat på grund av svåra väderförhållanden under våren. Svenska Skogsplantors resultat var lägre till följd av lägre volymer och högre kostnader.
 • Direktavkastningen, mätt under 12 månader, uppgick till 4,3 procent (5,4).
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 307 MSEK (272). Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
 • Resultatet för första halvåret uppgick till 827 MSEK (946), motsvarande 6,98 kr (7,99) per aktie.
 • Sveaskogs verksamhet har hittills bedrivits utan större störningar till följd av coronapandemin. Utvecklingen följs noga för att kunna göra erforderliga anpassningar.

Finansiell kalender

 • 27 januari: Bokslutskommuniké 2019
 • 24 april: Årsstämma 2020
 • 24 april: Delårsrapport januari-mars 2020
 • 16 juli: Delårsrapport januari-juni 2020
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september 2020

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO