Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

Januari – decemb​er 2020

  • Nettoomsättningen minskade med åtta procent till 6 597 MSEK (7 209). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 1 120 MSEK (1 483). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat.
  • Direktavkastningen uppgick till 2,4 procent (4,9). Förändringen förklaras främst av det genomsnittliga operativa kapitalets ökning genom ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.
  • Sveaskog har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Sveaskog äger skogstillgångar. Vi följer därmed övriga större bolag i branschen. Effekten av omvärderingen på årets resultat blev netto efter skatt 9,9 miljarder SEK. Resterande del av omvärderingen har redovisats direkt i övrigt totalresultat. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Resultatet för året uppgick till 10 867 MSEK (1 558), motsvarande 91,78 kr (13,16) per aktie, vilket främst är relaterat till en positiv resultateffekt om netto cirka 9,5 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.
  • Exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar minskade resultat per aktie till 8,08 (13,16) SEK.

Finansiell kalender

  • 27 januari: Bokslutskommuniké 2020
  • 26 april: Årsstämma, Delårsrapport januari-mars
  • 16 juli: Delårsrapport januari-juni
  • 26 oktober: Delårsrapport januari-september 

 

Kristina Ferenius

Kristina Ferenius

Chief Financial Officer, CFO