Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 1 649 MSEK (1 597). Priserna ökade i genomsnitt med sex procent medan de totala leveransvolymerna minskade med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med tre procent och uppgick till 393 MSEK (383). Högre priser motverkas av lägre leveransvolymer från egen skog.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,7 procent (4,4).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 63 MSEK (36).
  • Kvartalets resultat ökade med 14 procent och uppgick till 387 MSEK (339).
  • Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 3,27 kr (2,86).

Finansiell kalender

2018

  • 23 april: Delårsrapport januari–mars
  • 23 april: Årsstämma   
  • 17 juli: Delårsrapport januari-juni   
  • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO