Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 april – 30 juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 1 867 MSEK (1 808). De totala leveransvolymerna ökade med tre procent medan priserna på skogsråvara i genomsnitt var oförändrade.

  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 77 procent och uppgick till 372 MSEK (210). Resultatförbättringen förklaras främst av ökad volym från egen skog samt förändrad metod för värdering av Skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 120 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är det underliggande resultatet högre än föregående år.

  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 183 MSEK (154).

  • Kvartalets resultat uppgick till 607 MSEK (312), motsvarande 5,13 kr (2,64) per aktie.

Finansiell kalender

  • 27 januari: Bokslutskommuniké 2020
  • 26 april: Årsstämma, Delårsrapport januari-mars
  • 16 juli: Delårsrapport januari-juni
  • 26 oktober: Delårsrapport januari-september 

 

Kristina Ferenius

Kristina Ferenius

Chief Financial Officer, CFO

Finansiella pressmeddelanden