Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fyra procent till 1 613 MSEK (1 549). De totala leveransvolymerna minskade med en procent medan priserna ökade med i genomsnitt fyra procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent och uppgick till 315 MSEK (309). Högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten motverkas av lägre leveransvolymer från egen skog.
 • Värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 38 MSEK (0).
 • Kvartalets resultat ökade med 24 procent och uppgick till 360 MSEK (291).
 • Resultatet per aktie ökade med 24 procent och uppgick till 3,04 kr (2,46).

1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 6 206 MSEK (5 922). De totala leveransvolymerna ökade med en procent och priserna med i genomsnitt tre procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 1 248 MSEK (1 128). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten.
 • Direktavkastningen för året uppgick till 4,6 procent (4,2).
 • Värdeförändringen på växande skog var 200 MSEK (319).
 • Årets resultat ökade med 14 procent och uppgick till 1 359 MSEK (1 190).
 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 11,48 kr (10,05).

Finansiell kalender

2018

 • 26 januari: Bokslutskommuniké 2017
 • Vecka 11: Årsredovisning 2017
 • 23 april: Delårsrapport januari–mars
 • 23 april: Årsstämma   
 • 17 juli: Delårsrapport januari-juni   
 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO