Finansieringsprogram

Kreditvärdering

Sveaskog och andra låntagare bedöms enligt två huvudparametrar: 

  • Värdering av rörelserisken, vilket omfattar bedömning av branschen, konkurrensläget, företagsledning och affärsstrategierna
  • Finansiell riskvärdering, vilket omfattar finanspolicies, kassaflödesanalys, lönsamhet, kapitalstruktur och finansiell flexibilitet

Sveaskog har inte någon officiell kreditvärdering från kreditvärderingsinstitut.

Sveaskogs finansverksamhet

Sveaskogs avdelning Ekonomi och Finans ansvarar för företagets finansverksamhet. Det innebär bland annat ansvar för företagets finansiering, kassahantering, valutahantering och finansiella riskexponering. Finansavdelningen har till uppgift att säkerställa Sveaskogs finansiella flexibilitet.

Företagscertifikatsprogram SEK 5.000.000.000


Låneprogram

Typ av lån Arrangör Belopp (miljoner SEK)
Företagscertifikat Swedbank 5 000
MTN Handelsbanken 8 000
Bilaterala låneavtal*   4 300

*slutförfall 2024