Film: Från planta till planka

Här kan du se en film om hur vi brukar vår skog och hur de åtgärder som görs under skogens kretslopp bidrar till att forma framtidens skogar. Att det lämnas större hänsyn i skogsbruket idag än det gjordes i de skogar som avverkas nu, innebär att skogarna framöver kommer att bli mer varierade. Det handlar om att vi tar den skogliga stafettpinnen vidare från de som brukade skogen före oss, och stolta kan lämna den vidare till generationerna som kommer efter. 

 

English subtitles below