Det här är Sveaskog

Det här är Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget äger 14 procent av Sveriges skogar, är verksamma i cirka 170 kommuner och har över 750 medarbetare runt om i landet.

Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen samt leverera timmer, massaved, flis, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Kunderna finns huvudsakligen inom den svenska skogsindustrin, som exporterar över hela världen. Dessutom gör Sveaskog mark- och vindkraftsaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskog vill vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Det innefattar bland annat uthålliga leveranser av förnybar råvara till våra kunder, liksom att bidra till såväl Agenda 2030 som nationella miljö- och klimatmål. Sveaskog förvaltar skogen med ambitionen att utveckla ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Våra skogar är certifierade enligt både FSC®- och PEFC-standard och vi kräver FSC® controlled wood och chain of custody för allt virke som vi köper in från andra skogsägare. Därmed kan Sveaskog säkerställa att alla våra virkesleveranser är ansvarsfullt producerade.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344. 

Senast uppdaterad: 2022-07-03