Om våra skogar

Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogar.

Den totala svenska landarealen uppgår till cirka 41 miljoner hektar. Av denna areal utgörs 22,9 miljoner hektar av produktiv skogsmark. Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark, varav 3,02 miljoner hektar är produktiv skogsmark, vilket innebär att Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken. Därmed är vi Sveriges största skogsägare. Vårt skogsinnehav är fördelat över hela Sverige, men huvuddelen finns i den norra delen av landet.

Sveaskogs marker

Här ges en översikt över Sveaskogs markinnehav och hur det används. Idag är totalt 24 procent av skogsmarken undantagen från skogsbruk. På dessa marker kan det utföras skogsbruk i form av naturvårdande skötsel. Ytterligare 12 procent består av öppen myr, hällmark och kalfjäll, och är undantaget från brukande.

 

 

Åldersfördelning i produktiv skogsmark

prodåld23.jpg

Åldersfördelning i produktiv skogsmark avsatt för naturvård

 

Mest tall i skogen

Sveaskogs skogsmark består till drygt 90 procent av barrskog. År 2023 bestod skogen till 64 procent av tall och 27 procent gran medan lövträden stod för 9 procent.

Contortatall är ett trädslag som förekommer i liten omfattning på Sveaskogs mark. Andelen contorta är knappt tre procent.

Areal per län

Så här fördelar sig Sveaskogs produktiva skogsmark per län:

Län 

Tusen hektar
Blekinge  4,0
Dalarna 181,4
Gotland 0
Gävleborg 163,6
Halland  3,7
Jämtland  77,9
Jönköping  50,2
Kalmar  83,9
Kronoberg 60,1
Norrbotten 1 322,5
Skåne  13,3
Stockholm  5,5
Södermanland  11,8
Uppsala  7,2
Värmland 5,5
Västerbotten  702,3
Västernorrland  14,8
Västmanland 74,4
Västra Götaland 53,9
Örebro 164,4
Östergötland 41,9
Aktuella siffror augusti 2022