Sveaskog i Västerbotten

Här kan du ta del av Sveaskogs skogsinnehav i Västerbotten. Hur ser åldersfördelningen och tillväxten ut? Hur stor andel av skogen brukar vi?

Markinnehav och skog

 • Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark i Sverige. 
 • Sveaskog äger 932 744 hektar mark i Västerbotten. 
 • Sveaskog har 717 118 hektar produktiv skogsmark i Västerbotten. Av dessa är 84 628 hektar skogar med höga naturvärden som inte brukas.  
 • Sveaskog har i Västerbotten drygt 60 000 hektar över lägsta slutavverkningsålder som vi avser bruka. Av dessa är contorta 1 180 hektar. 

Åldersfördelning och tillväxt  

 • Under de närmsta tio åren kommer 51 742 hektar att bli äldre än lägsta slutavverkningsålder. 
 • Det innebär en genomsnittlig inväxning per år om 5 174 hektar. 
 • Av den totala inväxningen under de närmsta 10 åren, om 51 742 hektar, är 11 829 hektar contortaskog. 

Fördelning av åldersklasser och volymer produktiv skogsmark i Västerbotten

Diagram Västerbotten.jpg

Fördelning av produktiv skogsmark i Sverige

Sveaskogs hänsyn

 • Den långsiktigt hållbara avverkningsnivån i Västerbotten beräknas av Sveaskog till 1,2 miljoner m3fub årligen för den kommande
  10-årsperioden. Sedan ökar nivån kraftigt.
 • 1,2 miljoner m3fub motsvarar cirka 7 500 hektar.
 • Sveaskog har i sin planering minskat uttagsnivån i Västerbotten med hänsyn till renskötseln med 450 000 m3fub årligen. 

Gallring

 • Utöver föryngringsavverkning gallrar Sveaskog i Västerbotten årligen 320 000 m3fub.
 • Arealen gallring är 7 000 hektar. 

Sveaskog i Västerbotten

Västerbotten (1).png

Bilden ovan är en förenklad karta som kan skilja sig en del från verkligheten. Ta gärna del av Sveaskogs markinnehav i den detaljerade digitala kartan: Karta över vårt markinnehav