Sveaskog i Norrbotten

Här kan du ta del av Sveaskogs skogsinnehav i Norrbotten. Hur ser åldersfördelningen och tillväxten ut? Hur stor andel av skogen brukar vi?

Markinnehav och skog

 • Sveaskog äger 3,9 miljoner hektar mark i Sverige. 
 • Sveaskog äger 1,81 miljoner hektar mark i Norrbotten. 
 • Sveaskog har 1,32 miljoner hektar produktiv skogsmark i Norrbotten. Av dessa är 247 000 hektar skogar med höga naturvärden som inte brukas.  
 • Sveaskog har i Norrbotten drygt 105 000 hektar över lägsta slutavverkningsålder som vi avser bruka. Av dessa är Contorta drygt 2200 hektar. 

Åldersfördelning och tillväxt  

 • Under de närmsta tio åren kommer drygt 103 000 hektar att bli äldre än lägsta slutavverkningsålder. 
 • Det innebär en genomsnittlig inväxning per år om 10 303 hektar. 
 • Av den totala inväxningen under de närmsta 10 åren, om 103 028 hektar, är 28 992 hektar Contortaskog. 

Fördelning av åldersklasser och volymer produktiv skogsmark i Norrbotten

Fördelning av produktiv skogsmark i Sverige

 

Sveaskogs hänsyn

 • Den långsiktigt hållbara avverkningsnivån i Norrbotten beräknas av Sveaskog till 1,3 miljoner m3fub årligen för den kommande 10-årsperioden. Sedan ökar nivån kraftigt.
 • 1,3 miljoner m3fub motsvarar cirka 10 000 hektar.
 • Sveaskog har i sin planering minskat uttagsnivån i Norrbotten med hänsyn till renskötseln med 350 000 m3fub årligen. 98 procent av volymminskningen från 1,3 miljoner m3fub/år beror på renskötselshänsyn.  

Gallring

 • Utöver föryngringsavverkning gallrar Sveaskog i Norrbotten årligen 430 000 m3fub.
 • Arealen gallring är 11 000 hektar. 

 

Sveaskog i Norrbotten

Norrbotten (1).png

Bilden ovan är en förenklad karta som kan skilja sig en del från verkligheten. Ta gärna del av Sveaskogs markinnehav i den detaljerade digitala kartan: Karta över vårt markinnehav