Karta över vårt markinnehav

Var i landet finns Sveaskogs marker, och vad finns på dem? I det här kartverktyget kan du enkelt se allt från våra ekoparker och fiskevatten till strövskogar, naturvårdsområden och områden för vindkraftsprojekt. 

Vi kan inte garantera att Sveaskogs markinnehav visas 100 % korrekt på grund av de markaffärer vi genomför. Det kan vara en viss fördröjning innan sålda markobjekt registrerats av lantmäteriet och därmed ajourhållits i våra databaser. 

OBS! Om du väljer att tända ett lager på kartan kan du behöva zooma in ett par steg för att området ska bli synligt.