Karta över vårt markinnehav

Var i landet finns Sveaskogs marker, och vad finns på dem? Det här kartverktyget gör det  enkelt se allt från våra ekoparker och fiskevatten till strövskogar, naturvårdsmarker och områden för vindkraftsprojekt. 

OBS! Uppdatering pågår.

Sveaskogs markinnehav visas här, men vi kan inte garantera att kartan alltid är 100 % korrekt eftersom vi genomför olika markaffärer. En viss fördröjning kan finnas innan sålda markobjekt registrerats av lantmäteriet, och därmed uppdaterats i våra databaser. Kartan hämtar data från Sveaskogs interna system men av tekniska skäl kan korrektheten i enskilda bestånd i kartan inte alltid garanteras.

OBS! Om du väljer att tända ett lager på kartan kan du behöva zooma in ett par steg för att området ska bli synligt.

Mörkröd färg i kartan under Naturvårdskategorier betyder antingen nyckelbiotoper, avsättningar i ekoparker eller reservat som Sveaskog äger.