Organisation och ledning

Sveaskogs operativa verksamhet organiseras i fem geografiska regioner samt Svenska Skogsplantor och övriga affärer. Dessa stöds av centrala koncernfunktioner. Regionerna delas in baserat på våra skogstillgångar, kundstruktur och handelsströmmar.

  • De fem regionerna omfattar Norrbotten, Västerbotten, Södra Norrland, Svealand och Götaland.
  • Svenska Skogsplantor producerar och säljer skogsplantor. Svenska Skogsplantor har fem plantskolor fördelade över hela Sverige och erbjuder också skydd mot snytbagge och vilt, återväxtpaket, markberedning och plantering. 
  • Övriga affärer omfattar bland annat arrenden, upplåtelser för vindkraft, Hjälmare Kanal och Mörrums Kronolaxfiske