Organisation och ledning

Organisation och ledning

Sveaskogs affärsverksamhet organiseras i tre geografiska marknadsområden, Svenska Skogsplantor och övriga affärer.

 • De tre marknadsområdena är:

  • Nord som omfattar Norrbotten, Västerbotten samt norra delen av Jämtland och Västernorrland. Marknadsområdeskontor i Piteå
  • Mitt som omfattar Jämtland och Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland samt delar av Östergötland och Västra Götaland (gränsen till Syd går längs Göta Kanal). Marknadsområdeskontor i Örebro
  • Syd som omfattar delar av Östergötland och Västra Götaland samt Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Marknadsområdeskontor i Växjö

  Verksamheten omfattar försäljning och köp av timmer, massaved och biobränsle, liksom produktion, logistik, skogsbruk, naturvård samt upplåtelseaffärer och markaffärer.

  • Svenska Skogsplantor producerar och säljer skogsplantor. Svenska Skogsplantor har sex plantskolor fördelade över hela Sverige och erbjuder också skydd mot snytbagge och vilt, återväxtpaket, markberedning och plantering. 
  • Övriga affärer omfattar bland annat arrenden, Hjälmare Kanal och Mörrums Kronolaxfiske.