Organisation och ledning

Organisation och ledning

Sveaskogs affärsverksamhet organiseras i två geografiska marknadsområden, Svenska Skogsplantor och övriga affärer.

  • De två marknadsområdena är:

    • Nord som omfattar Norrbotten, Västerbotten samt norra delen av Jämtland och Västernorrland. Marknadsområdeskontoret finns i Piteå
    • Syd som omfattar södra delarna av Jämtland och Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Marknadsområdeskontoret finns i Örebro.

    Verksamheten omfattar försäljning och köp av timmer, massaved och biobränsle, liksom produktion, logistik, skogsbruk, naturvård samt upplåtelseaffärer och markaffärer.

    • Svenska Skogsplantor producerar och säljer skogsplantor. Svenska Skogsplantor har fem plantskolor fördelade över hela Sverige och erbjuder också skydd mot snytbagge och vilt, återväxtpaket, markberedning och plantering.