Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

Bild på Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson

Bild på Anna Belfrage

Anna Belfrage

Bild på Marie Berglund

Marie Berglund

Bild på Uno Brinnen

Uno Brinnen

Bild på Timo van't Hoff

Timo van't Hoff

Bild på Leif Ljungqvist

Leif Ljungqvist

Bild på Måns Nilsson

Måns Nilsson

Bild på Elisabet Salander Björklund

Elisabet Salander Björklund

Arbetstagarrepresentanter

Bild på Kenneth Andersson

Kenneth Andersson

Bild på Lars Djerf

Lars Djerf

Bild på Thomas Esbjörnsson

Thomas Esbjörnsson

Bild på Sara Östh (styrelse)

Sara Östh