Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand

Styrelseordförande

Civilingenjör. Född 1951. Invald 2008 och ordförande sedan 2017. Ordförande
ersättningsutskottet och ledamot revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Styrelseordförande Infranord AB och C-Green Technology AB. Styrelseordförande i Forsen AB.

Tidigare erfarenhet: Brukschef Södra Cell Mönsterås, Vd Tidningstryckarna AB, affärsområdeschef SCA. Styrelseordförande Profilgruppen AB och Inlandsinnovation AB. Styrelseledamot i bland annat Saminvest AB,
Indutrade AB, Domsjö fabriker AB, Södra Cell AB, Handelsbanken regionbank Stockholm City och Schibsted Trykk AS.

Marie Berglund

Marie Berglund

MSc in Biology. Född 1958. Invald 2019. Ledamot ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Råvaruchef och hållbarhetssamordnare i NCC Industry AB.
Ledamot i Boliden AB, stiftelsen BalticSea 2020 och insynsrådet för länsstyrelsen i Västernorrland.

Tidigare erfarenhet: Har tidigare varit extern Vd i Bioendev AB, miljöchef i
Botniabanan AB samt koncernekolog och miljörevisionsledare i Mo och Domsjö AB. Styrelseordförande i Eurocon Consulting AB samt Miljörevisorer i Sverige. Styrelseledamot i bland annat Skogsstyrelsen, Bottenhavets vattendelegation, Svenska Världsnaturfonden WWF, Enetjärn Natur AB och Delegationen för Främjande av miljöanpassad teknik.

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna

Filosofie Licentiat i Naturgeografi . Född 1965. Invald 2019. Ledamot fastighetsutskottet.

Övriga uppdrag: Adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Medlem i Rektorsråd för Hållbar Utveckling vid Stockholms universitet. Styrelseledamot i WWF Sverige, Göteborgs universitet, Ecogain AB samt Axfoundation. Ägare Modulator AB. Ledamot i Forskningsberedningen.

Tidigare erfarenhet: Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Styrelseledamot i Stiftelsen Smarta Samtal. Tidigare vd för Stockholm Environment Institute. Har även arbetat vid FN i New York, Geneve och Rom.

Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson

Civilekonom. Född 1956, invald 2019. Ordförande revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Vd Akademiska Hus AB sedan 2011. Ledamot Hemnet Group AB. Har tidigare bland annat varit flygplatsdirektör Stockholm-Arlanda Airport samt CFO och vvd Scandic-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande Svensk Bilprovning AB och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik samt tidigare ledamot i Tredje AP-fonden, Jernhusen AB, Strömma Sjöfart och Turism AB, Grand Hotel AB, OEM AB samt Swegon AB.

Christina Lindbäck

Christina Lindbäck

Jur.Kand. Stockholms universitet. Född 1963. Invald 2021.

Tidigare hållbarhetschef för NCC koncernen , dessförinnan miljö- och kvalitetschef Ragn-Sells AB, Departementsråd på Miljödepartementet. Nu VD för eget konsultbolag Hållbar rådgivning Lindbäck&CO AB.

Övriga styrelseuppdrag bl.a. IQ Samhällsbyggnad, Skogsfond Baltikum AB, Axfoundation och Stockholms Byggnadsförening, Resize Design AB

Tidigare uppdrag Styrelseordförande i det helstatliga bolaget Miljömärkning Sverige AB.

Leif Ljungqvist

Leif Ljungqvist

Civilekonom. Född 1971, invald 2016. Ledamot ersättnings- och revisionsutskotten.

Övriga uppdrag: Bolagsförvaltare och kansliråd på Näringsdepartementets enhet för statlig bolagsförvaltning. Styrelseledamot Samhall AB och Teracom AB.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Apoteket AB, Statens Bostadsomvandling AB, Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB och AB Bostadsgaranti. Tidigare aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.

Elisabet Salander Björklund

Elisabet Salander Björklund

Jägmästare. Född 1958, invald 2021. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Karl Hedin, Arevo AB, Gasum Oy, Firefly AB samt Marcus Wallenberg Prize Foundation. Medlem i Kungliga Jord- och skogsbruksakademien, KSLA och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Tidigare erfarenhet: Vd Bergvik Skog AB, ledande befattningar i Stora Enso, flera befattningar med ansvar för virkesförsäljning inom Domänverket, senare AssiDomän.

Sven Wird

Sven Wird

Civilingenjör. Född 1951. Invald 2016. Ordförande fastighetsutskottet.

Övriga uppdrag: Ordförande Nordiska Virkesbörsen AB. Styrelseledamot Rise
Research Institutes of Sweden AB. Tidigare erfarenhet: Teknisk direktör, Holmen
AB. Ledande befattningar i SCA, Norske Skog Frankrike, Modo AB samt Modo Paper AB. Tidigare styrelseordförande SunPine AB och styrelseledamot Innventia AB, SP Technical Research Institute of Sweden och Melodea Ltd.

Arbetstagarrepresentanter

Kenneth Andersson

Kenneth Andersson

Maskinförare. Född 1969. Invald 2017.

Arbetstagarrepresentant utsedd av GS-facket. Ledamot revisionsutskottet.

Lars Djerf

Lars Djerf

Maskinförare. Född 1968. Invald 2013.

Styrelsesuppleant utsedd av GS-facket.

Thomas Esbjörnsson

Thomas Esbjörnsson

Processutvecklare. Född 1962. Invald 2015.

Styrelsesuppleant. Arbetstagarrepresentant. 

Sara Östh

Sara Östh

Jägmästare. Skogsvårdsledare. Född 1983. Invald 2018.

Arbetstagarrepresentant. Ledamot fastighetsutskottet.