Dotter- och intressebolag

Sveaskog har det helägda dotterföretaget Sveaskog Baltfor SIA, och Sveaskog äger 50 procent i träindustriföretaget Setra Group AB, som är ett intresseföretag.

Sveaskog Baltfor SIA

Sveaskog Baltfor SIA är ett av de största svenskägda virkesköpande företagen i Lettland. Huvudkontoret ligger i Riga.

Sveaskog importerar cirka 1 miljon kubikmeter virke årligen. Huvuddelen av virket kommer från dotterbolaget Sveaskog Baltfor SIA, som ansvarar för import från den baltiska marknaden. Importen består av massaved, cellulosaflis och en växande andel biobränsle.

Setra Group

Setra Group är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Sveaskog äger 50 procent och redovisar Setra som ett intresseföretag. 

Setra Group erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri.