Koncernledning

Koncernledningen består av VD, operativ chef, CFO, CDO, skogsbrukschef, HR-chef, kommunikationschef, chefsjurist, chef Hållbar Affärsutveckling samt chef för Svenska Skogsplantor.

Bild på Erik Brandsma

Erik Brandsma

Bild på Anders Almäng

Anders Almäng

Bild på Helene Bergström

Helene Bergström

Bild på Per Callenberg

Per Callenberg

Bild på Annica de Jong

Annica de Jong

Bild på Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Bild på Christine Leandersson

Christine Leandersson

Bild på Malin Nordén

Malin Nordén

Bild på Claes Rasmuson

Claes Rasmuson

Bild på Anette Waara

Anette Waara