Koncernledning

Koncernledningen består av vd, vice vd tillika CFO, cheferna för marknadsområdena Nord och Syd, chefen för Svenska Skogsplantor, cheferna för staberna HR, Kommunikation, Juridik och Fastigheter, Affärsutveckling och Innovation samt Skogsbruk.

Hannele Arvonen

Hannele Arvonen

Vd och koncernchef

Skicka e-post till Hannele

Född: 1966
Anställd sedan: 2019 

Jägmästare och Executive MBA. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Kommer senast från en tjänst som VD och koncernchef på Setra Group (2013-2019) 

Tidigare ledande positioner på Iggesunds Paperboard, Holmen Paper, Metsä Board, Metso Paper och Norrskog. 

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO

Tel: 08-655 92 90 08-655 92 90

Skicka e-post till Per

Född 1958
Anställd sedan 2010

Civilekonom. Tidigare CFO, vVD och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank AB samt ekonomidirektör Posten AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Setra Group AB och Praktikertjänst AB.

Nina Arkeberg styrelse

Nina Arkeberg

Vd-assistent och adjungerad i koncernledningen

Tel: 08-655 92 81 08-655 92 81 , 076-804 10 22 076-804 10 22

Skicka e-post till Nina

Född 1967
Anställd sedan 2011

Filosofie magister, huvudämne Företagsekonomi. Tidigare bland annat vd-assistent Svevia samt vd-assistent Stora Enso Grycksbo Bruk.

 

Viveka Beckeman

Viveka Beckeman

Chefsjurist stab Juridik och Fastigheter

Tel: 08-655 91 08 08-655 91 08 , 070-275 24 48 070-275 24 48

Skicka e-post till Viveka

Född 1971
Anställd sedan 2012

Jur kand. Tidigare bland annat chefsjurist Aditro Holding AB, advokat Advokatfirman Vinge, fiskal Svea Hovrätt och tingsnotarie Helsingborgs tingsrätt. Övriga uppdrag: Ordförande SunPine AB

Eva Karlsson Berg

Eva Karlsson Berg

Chef Marknadsområde Syd

Tel: 010-544 95 04 010-544 95 04 , 070-515 43 75 070-515 43 75

Skicka e-post till Eva

Född 1959
Anställd sedan 2015

Civilingenjör. Tidigare ledande befattningar inom Stora Enso, ordförande Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI). Övriga uppdrag: Styrelseledamot Högskolan i Gävle.

Roger Johansson

Roger Johansson

Chef Svenska Skogsplantor

Tel: 0911-784 03 0911-784 03 , 070-686 18 22 070-686 18 22

Skicka e-post till Roger

Född 1972
Anställd sedan 2002

Jägmästare, MBA. Tidigare ledande befattningar inom sågverksindustrin och Sveaskog, bland annat som biträdande skogschef och marknadschef. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Träcentrum Norr.

Fredrik Klang

Fredrik Klang

Skogsbrukschef

Tel: 0470-765 455 0470-765 455 , 070-697 03 77 070-697 03 77

Skicka e-post till Fredrik

Född 1970
Anställd sedan 2000

Jägmästare, skoglig doktor. Tidigare bland annat marknadsområdes- och produktionsansvarig Götaland, distriktschef, skogsskötselledare, AssiDomän Forestry.

Helene Samuelsson

Helene Samuelsson

Chef Kommunikation och Public Affairs

Tel: 070-450 12 22 070-450 12 22

Skicka e-post till Helene

Född 1965
Anställd sedan 2018 

Ba App Science Chemistry - Queensland university of Technology, Marknadsföring och PR - Berghs School of Communications. Tidigare bland annat chef Kommunikation och Public Affairs Preem AB samt Marknadschef Preem AB.

Anette Waara

Anette Waara

Chef Marknadsområde Nord

Tel: 010-544 99 59 010-544 99 59

Skicka e-post till Anette

Född 1969
Anställd sedan 2002

Jägmästare. Tidigare produktionsansvarig marknadsområde Västerbotten, resultatområdeschef Västerbotten.

Jan Wintzell

Jan Wintzell

Chef Stab Affärsutveckling & Innovation

Tel: 010-544 95 77 010-544 95 77 , 070-319 66 61 070-319 66 61

Skicka e-post till Jan

Född 1961
Anställd sedan 2013

Jägmästare. Tidigare bland annat ledande befattningar inom Pöyry Management Consulting.