Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Koncernledning

Koncernledningen består av vd, vice vd tillika CFO, cheferna för marknadsområdena Nord och Syd, chefen för Svenska Skogsplantor, cheferna för staberna HR, Kommunikation, Juridik och Fastigheter, Affärsutveckling och Innovation samt Skogsbruk.

Hannele Arvonen

Hannele Arvonen

Vd och koncernchef

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Hannele

Född: 1966
Anställd sedan: 2019 

Jägmästare och BA International Relations. Tidigare bland annat Vd och koncernchef på Setra Group. Ledande positioner på Iggesunds Paperboard, Holmen Paper, Metsä Board, Metso Paper och Norrskog.

Övriga uppdrag: Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Biometria och Swee Tree.

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Per

Född 1958
Anställd sedan 2010

Civilekonom. Tidigare CFO, vVD och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank AB samt ekonomidirektör Posten AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sveaskog Försäkrings AB och Hjälmare Kanal AB. Styrelseledamot Setra Group AB, SJ AB och Praktikertjänst AB.

Nina Arkeberg styrelse

Nina Arkeberg

Vd-assistent och adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Nina

Född 1967
Anställd sedan 2011

Filosofie magister, huvudämne Företagsekonomi. Tidigare bland annat vd-assistent Svevia samt vd-assistent Stora Enso Grycksbo Bruk.

 

Viveka Beckeman

Viveka Beckeman

Chefsjurist stab Juridik och Fastigheter, Tf. Kommunikationschef

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Viveka

Född 1971
Anställd sedan 2012

Jur kand. Tidigare bland annat chefsjurist Aditro Holding AB, advokat Advokatfirman Vinge, fiskal Svea Hovrätt och tingsnotarie Helsingborgs tingsrätt. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog Försäkrings AB, Ordförande SunPine AB.

Eva Karlsson Berg

Eva Karlsson Berg

Chef Marknadsområde Syd

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Eva

Född 1959
Anställd sedan 2015

Civilingenjör. Tidigare ledande befattningar inom Stora Enso, ordförande Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI). Övriga uppdrag: Styrelseledamot Högskolan i Gävle.

Fredrik Klang

Fredrik Klang

Skogsbrukschef

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Fredrik

Född 1970
Anställd sedan 2000

Jägmästare, skoglig doktor. Tidigare bland annat Marknadsområdeschef marknadsområde Syd. Marknadsområdes och produktionsansvarig Götaland, distriktschef, skogsskötselledare, AssiDomän Forestry, SLU, SCA Strömsund.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog Försäkrings AB. Styrelseledamot, ordf Arboreal AB.

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Tf. Chef Svenska Skogsplantor

Tel: 070 – 634 36 02 070 – 634 36 02

Skicka e-post till Anders

Född 1965.
Anställd 2000. 

Tidigare erfarenhet: Ekonomichef och Chefscontroller Sveaskog, Ekonomichef AssiDomän Karlsborg AB, Koncerncontroller Dynapac AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sveaskog Baltfor.

Marie Stålnacke

Marie Stålnacke

HR-chef

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Marie

Född 1966.
Anställd 2019. 

Fil.kand. Personal- och arbetslivsfrågor. Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Stora Enso med ansvar för HR, kommunikation, arbetsmiljö och säkerhet. HR-direktör vid Lantmäteriet med ansvar för HR, forskning och
omvärldsfrågor.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog Baltfor.

Anette Waara

Anette Waara

Chef Marknadsområde Nord

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Anette

Född 1969
Anställd sedan 2002

Jägmästare. Tidigare produktionsansvarig marknadsområde Västerbotten, resultatområdeschef Västerbotten.

Jan Wintzell

Jan Wintzell

Chef Stab Affärsutveckling & Innovation

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Jan

Född 1961
Anställd sedan 2013

Jägmästare. Tidigare bland annat ledande befattningar inom Pöyry Management Consulting.

Övriga uppdrag: Ordförande i SunCarbon.