Upplåtelser

Sveaskog upplåter mark till jägare, fiskare, naturturism, vindkraftverk, kraftledningsstråk med mera.