Scouter

Socialt ansvar och sponsring

Sveaskog vill bidra aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling av det lokala samhället. All vår sponsring ska därför bygga på eller inkludera de områden där vi har verksamhet. 

Sponsringen ska stärka befintliga och etablerandet av nya kundrelationer, öka Sveaskogs attraktionsvärde som arbetsgivare samt bidra till ökad intern stolthet och engagemang bland våra medarbetare. Som ett led i detta ska Sveaskogs sponsring bidra till att företagets varumärke stärks.

Senast uppdaterad: 2022-07-03