Socialt ansvar och sponsring

Sveaskog verkar över hela landet med uppdraget att skapa värde från skog och mark genom ett ansvarsfullt och långsiktigt brukande.

Vår arena är skogen och naturen. Vi sponsrar i första hand föreningar, verksamheter, aktiviteter, arrangemang eller projekt där vi har verksamhet och som på något sätt bidrar till att människor vistas i skog och natur.