Domäns hjälpfond

Sedan 1920-talet har stiftelsen Domäns hjälpfond delat ut bidrag till tidigare Domänverksanställda och deras efterlevande för att stödja dem och förgylla tillvaron. Under 2020 har 85 personer beviljats ekonomiskt bidrag och 877 000 kronor har delats ut. 

Stiftelsen Domäns hjälpfond grundades år 1924 av dåvarande generaldirektören Karl Fredenberg och hette från början Domänverkets understödsfond. 

Tanken med fonden var att behövande anställda, före detta anställda eller deras efterlevande skulle kunna söka ekonomiskt bidrag. Bidraget som betalas ut årligen är ett ekonomiskt bidrag för egenvalda aktiviteter. 

Ursprungligen omfattades bara tjänstemän men 2013 ändrades stadgarna så att även kollektivanställda och deras efterlevande nu har möjlighet att söka bidrag.

Vem kan söka?

  • Enligt stadgarna är det i första hand till behövande anställda och före detta anställda och efterlevande till dessa som bidrag kan delas ut. 
  • Med behövande, enligt stadgarna, avses en person som behöver allmänt stöd för att klara sina normala omkostnader eller en person för vilken särskilda omständigheter orsakat eller orsakar lidande. Det kan vara en person som på grund av olika orsaker i livet har svårt att få ekonomin att räcka till, har hälsoproblem eller hamnat i någon form av livskris.
  • Exempel på detta kan vara låg pension, olycka som drabbat fysiskt och/eller ekonomiskt, olycka som drabbar egendom genom till exempel brand med ekonomiska följder, sjukdom med lång sjukskrivning som följd, barn som drabbats av sjukdom eller handikapp, boproblem som uppstår vid skilsmässa eller som ensamstående förälder.

De senaste åren har fonden fått mellan 80 och 140 ansökningar. Efter att ha gått igenom ansökningarna är det normalt 70-80 personer som får bidrag. Vi har de senaste fem åren i genomsnitt delat ut cirka 600 000 kronor per år. Fonden har för närvarande skattebefrielse vilket innebär att den till största del delar ut medel till personer med en årsinkomst på högst 200 000 kronor.

 

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.