Synpunkter på Sveaskogs certifierade skogsbruk

Du är välkommen att kontakta Sveaskog om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör vår skogliga verksamhet eller vår certifiering enligt FSC® och PEFC.

Synpunkter eller klagomål som berör FSC-certifiering eller hur Sveaskog tillämpar FSC-standarden

Kontakta i första hand Sveaskog genom att använda vårt kontaktformulär:
https://www.sveaskog.se/synpunkter/

I andra hand kan du framföra dina synpunkter till Sveaskog genom att skicka ett mejl till synpunkter@sveaskog.se

Ange i ditt mejl följande information:

  • Ange i rubrikraden att det handlar om en synpunkt eller klagomål
  • Ange vilket område eller kommun synpunkten/klagomålet gäller
  • Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.
  • Bifoga gärna en karta och/eller koordinater för att underlätta hanteringen
  • Bifoga gärna bilder

När Sveaskog har fått in din synpunkt eller klagomål registreras ditt ärende i vårt ärendehanteringssystem. Du får en bekräftelse att vi har mottagit ditt ärende, med information om hur vi hanterar ärendet vidare inom två veckor.

När vi hanterat ditt ärende och kan återkoppla med ett svar får du ett nytt mejl från oss. Ärenden som kräver utredning i fält kan påverkas av säsongen då vi t.ex. kan behöva vänta till snön har tinat bort. Ärenden som kräver hantering av andra instanser, t.ex. myndigheter, kan ha en längre handläggningstid.

Revision och FSC-standarden

Om du av någon anledning inte tycker att din dialog med Sveaskog fungerar kan du kontakta Sveaskogs oberoende certifierare, WSP.

Du kan också kontakta den oberoende FSC-certifieraren om du har synpunkter på hur FSC-certifieraren har bedömt Sveaskogs verksamhet eller tillämpning av standarden. Kontakta i så fall den lokale certifieraren.

Kontakta certifieraren antingen genom att fylla i svarsformuläret på www.soilassociation.org/stakeholderconsultation eller skicka din synpunkt via e-post till Karina.Kitnaes@wsp.com 

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer:
    FSC-C008344