Prenumerera

Vill du hålla dig informerad om Sveaskogs verksamhet? Fyll i din e-postadress.

Du kommer sedan att få välja vilka avdelningar du vill prenumerera på (Fastigheter till salu eller Lediga arrenden) samt hur ofta du vill ha utskicken.

Registrera dig

Ange en giltig e-postadress

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som behandlas för prenumeration av information är din mailadress. Den kommer endast att användas för det ändamålet. Du kan när som helst avregistrera dig genom den länk som finns i varje mail som skickas. 

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)