Satellitbilder, drönare, appar och positionering för timmerbilar – utveckling i stormens spår

Efter stormen Hans härjningar i Västerbotten har en snabb teknikutveckling skett i arbetet med att ta hand om det stormfällda virket.

Arbetet i skogarna utanför Malå sker nu under hösten med stora, samlade resurser på plats. 30 maskinlag arbetar här och dagligen går 70 fullastade timmerbilar ut ur området. För att få en överblick över stormområdet och kunna planera upparbetningen av virket samt framtida åtgärder har arbetet efter stormens framfart skett på ett delvis nytt sätt med bilder från ovan. Traditionella helikopterturer har flugits, men mer obemannade lösningar har dominerat. Satellitbilder, drönarfoton och nya system för att sy ihop hela materialet i den skogliga planeringen.

Banbrytande satellitbilder

Den kanske mest spektakulära vyn från skyn som används är satellitbilder med banbrytande egenskaper från företaget Airbus.

- Satellitbilder är en växande mångmiljardindustri. De används till exempel för GPS och väderleksrapportering, vilket många använder i vardagen. Vi har nu använt en satellit för att ta bilder över stormområdet. Satelliten Pleiades neo har en fantastisk upplösning på foton på 30 centimeter. Vi är vana med satellitbilder av betydligt lägre upplösning, idag använder vi exempelvis Sentinel-2 bilder som har upplösningen 10 meter. Den förbättrade upplösningen innebär nya möjligheter och skapar nya arbetssätt för oss i Sveaskog och för svenskt skogsbruk som helhet tror jag. Jag känner inte till att något annat skogsföretag har testat det i den här omfattningen som vi nu gjort, säger Marcus Abrahamsson Månsson, teknikspecialist på Sveaskogs skogsbruksenhet.

 

- Vi fick satellitbilderna till oss på planering och de har varit oumbärliga i arbetet och väldigt uppskattade av planerande medarbetare. Det har gett oss en god överblick av områden som vi annars inte har kunnat komma åt lika överskådligt. Planerarna har kunnat ta beslut direkt kopplat till satellitbilderna. Man har kunnat se de olika skadegraderna i området; en hårt drabbad avdelning som behöver avverkas, plockhuggning och en del som lämnas, berättar Tommy Karlsson, planeringsansvarig på Sveaskog i Västerbotten.

Kombination av helikopter, satellit och drönare

Förutom satellitbilder så har Sveaskog vid planering tagit hjälp av drönare. Fördelarna med satellitbilderna är att stora starkt påverkade områden syns bra, medan drönarbilderna utgör ett stöd vid behov av närbilder som visar detaljerna i stående skog, till exempel där man behöver plockhugga. Tommy Karlsson berättar hur allt har sytts ihop.

- Vår metodik i stormarbetet har varit att först använda helikoptern, det traditionella sättet att få överblick. Detta för att helikoptern är mindre väderberoende än satelliterna och det gör inget om det är lite mulet. Vi har då fått en överblick och har kunnat ringa in området och göra en specifikation på var vi har behov av satellitbilder och har kunnat lägga en beställning på bilderna. Det här flödet med helikopter, satellit och drönare har fungerat väldigt bra och de har kompletterat varandra på ett utmärkt sätt, säger Tommy.

  • Exempel på flygning med helikopter.

  • Exempel på flygning med drönare

 

Effektivare virkesflöde med positionering

Med närmare 30 maskinlag på plats och ungefär 70 fulla timmerbilslass som ska köras ut ur stormområdet varje vardag blir det rätt trångt i skogen. Genom en nyutvecklad positioneringstjänst i Prolog kan timmerbilschaufförerna se på en karta var alla lastbilar och andra yrkesfordon befinner sig och åt vilket håll de rör sig. Prolog är Sveaskogs lagersystem sedan ett drygt decennium tillbaka och ett uppskattat verktyg för att underlätta det logistiska flödet av virke. 

- Nydaningen har varit i småskalig pilotdrift en kortare tid, men i och med det intensiva arbetet i stormområdet efter Hans, på så liten yta, så drog vi i gång skarpt i Malå. Tanken är såklart att framgent etablera lösningen med Prologs positioneringstjänst brett över hela verksamheten, säger Johan Samuelsson, virkesflödesspecialist på Sveaskogs skogsbruksenhet. 

- Idén är att bidra med en faktor som höjer effektiviteten i virkeflödet. Den primära nyttan är den direkt praktiska i skogen; när en stor timmerbil ska in på liten väg och vända – då vill man se var de andra ekipagen är! Den sekundära nyttan är att kunna ge de utförande transportföretagen ett nyttigt verktyg för att planera sin vardag på ett lite smartare sätt, fortsätter Johan.

Utmaningar även för maskinförare

Men alla innovationer till trots, det är arbetet i maskinerna som gör att Sveaskog kan ta vara på virket och de stora värden som nu inte längre står upp utan mest ligger ner. En av maskinförarna är Johan Lundmark som kör skördare på området och tillhör ett av Sveaskogs egna lag med bas i Malå.

- Det går en del kedjor när rötterna rivits upp och det kommer upp jord och sten, men även det går bättre än väntat. Den stora utmaningen för oss i laget är väl att jag som skördar är långsammare än i vanlig skog medan skotningen går ungefär som vanligt, säger Johan Lundmark.