Stormen Hans drabbade Sveaskog hårt

Stormen Hans har drabbat många skogsägare i Västerbotten hårt. Sveaskog som är den största markägaren i stormområdet har drabbats mycket hårt, främst i Malå kommun men också i Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommun.  

Omfattningen på det värst drabbade området är 4 x 70 km. Vi bekräftar den bild av skadorna som Skogsstyrelsen gett. Vi är den största markägaren i området, men givetvis har många andra markägare också drabbats hårt. Området sträcker sig från Bjurträsk i sydost och till Adak i nordväst.

Hans har slagit mycket hårt mot en liten yta. I jämförelse med stormen Hilde i Västerbotten 2013 var den stormens skador svårare att ringa in, skadorna var utspridda i hela västra delen av länet och allt eftersom konstaterade vi nya påverkade områden. Hilde var en höststorm, detta var ett åskoväder med fallvindar som svepte förbi på några minuter.

 

Var försiktig!

Stormskadad skog är farlig att vistas i och kring. Man ska inte underskatta riskerna med att vistas i skog som är påverkad, där träden lutar etcetera. Den här hösten vill vi uppmana jägare, bärplockare och andra som vistas i skog och mark i de aktuella områdena att vara extra försiktiga.  

Omfattande skador efter stormen

Sveaskogs bedömning är att 3 500 hektar av Sveaskogs mark är kraftigt påverkad och att ytterligare 3 000 hektar är påverkad. Vår första preliminära bedömning är att 400 000 – 700 000 m3fub av vår egen skog omfattas och att det är både kala ytor och områden där viss del av träden fallit. Stormen har varit extremt hård där den farit fram och den största delen är kala ytor. All typ av skog omfattas och skog i alla åldrar har fallit. Även naturvårdsskog och skog som undantagits från brukande har påverkats.  

Det är svårt att uppskatta värdet och förlusterna av stormfälld skog, men rör sig om summor på i storleksordningen hundratals miljoner. Alltid när skog faller utan att vi planerat för avverkning är det svårt att ta vara på värdet. Det här påverkar oss direkt nu, men kommer också att påverka Sveaskog i Västerbotten under längre tid. 

Intensivt arbete och förstärkning lokalt

Med bara de maskinresurser vi har tillgängliga i berörd geografi skulle det ta oss flera år att åtgärda. Vi arbetar nu strukturerat för att ta hand om situationen och målsättningen är att vara klara med stormområdet i juni 2024. Det kommer att kräva att vi mobiliserar både egna medarbetare och våra entreprenörer, att vi är en stor aktör i hela norra Sverige ger oss möjligheten att hantera sådana här svåra situationer. Närmare 30 maskinlag kommer att arbeta i området. Utöver arbetet i vår egen skog så ser vi framför oss att många privata skogsägare behöver hjälp att ta hand om virket. Vi finns tillhands för dessa i området.  

Även renskötseln har drabbats hårt. Vi har ett gott samarbete och en bra dialog med berörda samebyar. Vi samarbetar med Skogsstyrelsen. Vi vill också fortsätta det goda samarbetet med de drabbade kommunerna.