Sveaskog vidtar åtgärder i område drabbat av svinpest

Sedan afrikansk svinpest påträffats i ett prov från ett dött vildsvin på Sveaskogs mark i Fagersta kommun, har en rad åtgärder vidtagits.

- All produktion, planering och jakt i det område som omfattas av restriktioner har stoppats. Det sker ingen transport av virke eller biobränsle från området till våra kunder, säger Anna Svensson, chef i Sveaskogs region Svealand.

Sveaskog följer myndigheternas beslut och bistår på de sätt som företaget kan för att begränsa smittspridning.

- Samtliga medarbetare och entreprenörer som arbetat eller på annat sätt vistats i området har uppmanats att desinficera de kläder och skor samt arbetsredskap som medförts, säger Anna Svensson.

Det är i nuläget för tidigt att säga vilka långtgående konsekvenser detta får för verksamheten.

För mer information hänvisas till berörda myndigheter.

Se mer om afrikansk svinpest på jordbruksverket.se