Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Positiv erfarenhet av ”Mera tall”-projekt för att minska betesskador

Betesskador på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny tallskog av hög kvalitet efter avverkning. Skogsstyrelsen satsar nu sju miljoner kronor under 2021 på att genom arbetsmetoden ”Mera tall” få bättre balans mellan skog och vilt. Sveaskog har länge haft målsättningen att sätta just tall på tallmark och har sett en positiv utveckling.

Mera tall

– Det klassiska är att man skyller problemen på någon annan. Med ”Mera tall” försöker vi samverka för att hitta en långsiktig lösning som både jägare och skogsbruk kan acceptera. Vi sätter mer tall och jägarna hjälper till med att hålla nere älgstammen och vi ser att det fungerar, säger Anna Stridsman, skogsvårdschef för Sveaskog i södra Sverige.

Problematiken är känd. För att undvika betesskador på den uppväxande ungskogen har många små och stora skogsägare satt gran, även på torrare marker där tallen normalt trivs bäst. Det har inneburit ett skogslandskap som är mer känsligt för stormar, torka och insektsangrepp. Dessutom leder en hög andel gran i landskapet till mörkare skogar med mindre bärris på marken vilket i sin tur leder till mer bete på tallungskogarna då bärris är en viktig del av klövviltets föda.Ur denna verklighet har projektet ”Mera tall”, under ledning av Skogsstyrelsen, vuxit fram. Grunden är att nå en samsyn i skogen, där skogsägare uppmuntras att föryngra med tall och jägarkåren jobbar för att hålla viltstammen i balans.

Precis som andra skogsägare har även Sveaskog historiskt satt en del gran på tallmark. Men under det senaste decenniet har andelen tall på bolagets marker i södra Sverige ökat rejält. Det syns även tydligt hos plantleverantören Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog. 2008 stod tallplantor för nio procent av Svenska Skogsplantors plantförsäljning i Götaland. 13 år senare står tall för runt 40 procent av försäljningen i Götaland. En stor del av leveransen går till Sveaskog.

– Vi har sett en tydlig ökning av tall för varje år, och vi planerar för ytterligare ökad tallandel 2021 och 2022. Detta mot bakgrund att efterfrågan varit större än tillgången i Götaland och Svealand de senaste åren. Eftersom vi ligger minst 20 månader före med vår planering, gäller det att ha ett förankrat kundsamarbete för att balansera utbud och efterfrågan, säger Peter Melin, resultatområdeschef för södra Sverige hos Svenska Skogsplantor.

Anna Stridsman, skogsvårdschef för Sveaskog i södra Sverige, bekräftar bilden.

– I Kronobergs län, där ”Mera Tall”-projektet, startade har vi sett fina resultat av samarbetet. Tallandelen har ökat och betesskadorna har minskat. Idag föryngrar vi, i Götaland och Svealand, i princip all mager mark och cirka hälften av mellanboniteterna (mark som passar för både tall och gran) med tall.

Läs mer om ”Mera tall”-projektet: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/satsning-pa-battre-balans-mellan-skog-och-vilt/

Fakta Metoden ”Mera tall” går ut på att mötas och utifrån lokala fakta diskutera hur sambandet mellan skog och vilt fungerar. På så sätt kan jägare och markägare komma till samsyn kring skogsskötsel och förvaltning av vilt. I dialog kommer parterna fram till lokala lösningar på hur förvaltning av hjortdjur och skogsproduktion kan samsas.

Media

  • Mera tall
  • Anna Stridsman, skogsvårdschef för marknadsområde Syd i Sveaskog
  • Peter Melin, resultatområdeschef Svenska Skogsplantor

Dokument och länkar

Kontakta oss

Anna Stridsman, skogsvårdschef för Sveaskog i södra Sverige, 070-570 72 20

Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se