Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog ändrar metod för värdering av skogstillgångar

Sveaskog har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata och ändrar därmed redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020. Värdet på skogstillgångarna bedöms uppgå till mellan 78 och 83 miljarder kronor att jämföra med värdet i det tredje kvartalet som var 34 miljarder kronor.

Hannele Arvonen vd och koncernchef Sveaskog Hannele Arvonen, vd och koncernchef för Sveaskog.

Skogstillgångar definieras som växande skog samt tillhörande skogsmark. Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Sveaskogs skogar finns. Skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, kommer att beräknas med hjälp av den så kallade omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip. Sveaskog har noterat att flera skogsföretag infört eller planerar att införa motsvarande redovisningsmetod.

Omvärderingen av biologiska tillgångar reducerad för uppskjuten skatt, kommer att redovisas i resultaträkningen under det fjärde kvartalet medan omvärderingen av marken efter avdrag för uppskjuten skatt redovisas under Övrigt totalresultat.

Förändringen är inte kassaflödespåverkande.

Media

  • Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog

Dokument och länkar

Kontakta oss

Hannele Arvonen, VD och koncernchef, Sveaskog, 010-544 99 81

Kristina Ferenius, CFO, Sveaskog, 010-471 81 11

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se