Sveaskog och Järvzoo inleder samarbete för vitryggig hackspett

Sveaskog, Sveriges största skogsägare, och Järvzoo, Nordens vildmarkspark i Järvsö, inleder ett långsiktigt samarbetsavtal för att bevara och gynna den vitryggiga hackspetten. Samarbetet ska bidra till en ökad population av den utsatta arten.  

Vitryggig hackspett Vitryggig hackspett. Foto: Järvzoo.  

Sedan flera år arbetar Järvzoo tillsammans med Naturskyddsföreningen i ett bevarandeprojekt för att rädda den hotade vitryggiga hackspetten. Järvzoo håller redan idag drygt tio hackspettar för avel, utsättning och kunskapsspridning för artens överlevnad. Samarbetet med Sveaskog omfattar inledningsvis finansiering för uppförande av en ny publik hackspettsanläggning i vildmarksparken. På sikt ska samarbetet även omfatta återställande av fågelartens naturliga livsmiljöer med lövskog och våtmarker samt att livskraftiga fågelindivider släpps ut i dessa lämpliga naturområden.

– För att vitryggig hackspett ska kunna överleva på lång sikt behövs ett antal hundra häckande par, och eftersom den vitryggiga hackspetten är en så kallad paraplyart kommer fler arter att dra nytta av att den får fortleva, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

– Vi ser ett enormt värde i det här samarbetet, det är otroligt viktigt att vi hjälps åt och tillsammans gör insatser som kommer göra skillnad för vitryggen framöver. Den nya hackspettsvoljären ger oss dessutom nya möjligheter att visa denna fantastiska art och samtidigt öka kunskapen hos allmänheten om hotade ekosystem och vikten av en biologisk mångfald, säger Jens Larsson, vd för Järvzoo. Det finns åtta olika arter hackspettar i Sverige. Fyra av dem är brokspettar med svartvit fjäderdräkt. Vitryggen, som den kallas, eller Dendrocopos leucotos på latin, är den största av brokspettarna som alla har svartvit fjäderdräkt. Vitryggen liknar mest den mindre hackspetten men är dubbelt så stor. Den är idag klassificerad som akut hotad enligt den svenska röda listan.

En ny hackspettsvoljär uppförs.

Kontakta oss

Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog, 070-584 16 59
Jens Larsson, vd Järvzoo, 0651-677 920
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se