Sveaskog restaurerar våtmark i Åtvidaberg

Söndagen den 14 juni invigs ett stort våtmarksprojekt vid Grävsätters landskap intill Åsens naturreservat i Åtvidabergs kommun. Projektet har återskapat våtmarker för att gynna fler vattenlevande organismer och insekter.

Sveaskog har höga ambitioner i form av naturvårdsarbete och på just Grävsätters landskap har företaget en total frivillig avsättning för naturvård på cirka 30 procent av markytan. – Restaureringen av våtmarkerna är en viktig insats för att skapa biologisk mångfald och för att öka antalet vattenlevande organismer och insekter som i sin tur leder till fler andra arter i området, säger Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Projektet vid Grävsätters landskap är ett samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland samt Naturskyddsföreningen.

Överlag pågår en satsning kring att återskapa våtmarker inom skogsbruket. Växtligheten i nya våtmarker dör och förmultnar efter 5-10 år. Då kan en sådan här våtmark tömmas på vatten växtligheten återhämtar sig och vattennivån kan sedan höjas igen och därmed tillförs nytt växtligt material för nedbrytning.  Inom Sveaskog pågår ett flertal våtmarksprojekt. Bland annat i Böda ekopark på Öland och i Högsby längs Emån. I Ydre kommun justeras just nu en damm för att ge möjlighet åt fisk att vandra i vattendragen. Och under 2021 planeras ett nytt våtmarksprojekt i områden runt Misterhult utanför Oskarshamn. Se filmen "Sveaskog restaurerar våtmark i Åtvidaberg"

Information om invigningen:

Rundvandring med visning. Vi bjuder på soppa, korv, kaffe. Föranmälan till Mikael Burgman, sms 0730–26 64 75. Guidad vandring i Grävsätters urskog med Sveaskog, Länsstyrelsen Östergötland, Naturskyddsföreningen och Åtvidabergs kommun.

Datum: söndag 14 juni.

Tid: kl 10.00–14.00

Samling: parkeringen vid Åsens naturreservat. Kör från Falerum ca 4,5 km mot Rumma.  

Media

  • Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist

Kontakta oss

Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist Sveaskog, 070-041 65 36
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se