Kommentar med hänvisning till ledare i Jaktjournalen

I en ledare i Jaktjournalen "Jägarnas pengar ska inte gå till feministisk kvasivetenskap" framför tidningens chefredaktör åsikter som Sveaskog tar avstånd från. 

​Sveaskog jobbar för en skogsbransch och jaktmiljö där alla känner sig välkomna. Det är framförallt en rättvisefråga, men handlar också om att inte begränsa rekryteringsunderlaget på grund av gamla normer och värderingar.  

Om hela branschen jobbar tillsammans kan vi bli ännu mer inkluderande. Vi välkomnar därför forskning som bland annat kan bidra till en ökad mångfald bland jägare. För att lyckas behöver vi tillsammans öka våra kunskaper och insikter genom att ta till oss av forskning kring jämställdhet, mångfald och inkludering. För att sedan verkligen lyssna, på de idéer som finns, om vad som behöver förändras. 

Vi behöver fortsätta att ifrågasätta oss själva och förtydliga våra vanemässiga beteenden och strukturer.  

Skogen är framtiden och ska därför med självklarhet vara en trygg plats för alla oavsett ursprung, kön, sexuell läggning och religion. 

 

Kontakta oss

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,press@sveaskog.se