Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Mörrums Kronolaxfiske vinner viktig vattenvårdsupphandling

Mörrums Kronolaxfiske har vunnit en upphandling hos Sportfiskarna om att få utföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån. Arbetet kommer genomföras under de närmaste åren och är värd miljonbelopp.

Bakgrunden är projektet ”LIFE Connects” som syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservice i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt.  Målet är en hållbar vattenanvändning som ska stärka den biologiska mångfalden.

En av organisationerna som arbetar med projektet är Sportfiskarna som nu upphandlat Mörrums Kronolaxfiske, som ska säkerställa att ett kvalificerat vattenvårds- och restaureringsarbete genomförs vid utpekade lokaler längs Mörrumsån. Ambitionen är att nå en gynnsam bevarandestatus för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna samt för lax, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter. Sportfiskarna avser att uppdragstagaren ska agera verksamhetsutövare för åtgärdsarbetet.

- Vi i Mörrum finns till för att alla generationer ska få uppleva djur och natur i svenska vattendrag i allmänhet och Mörrumsån i synnerhet. Vi bevarar naturvärden och skapar samhällsvärden, kombinerar det vetenskapliga med det kommersiella och tillgängliggör magiska miljöer för stor som liten, gammal som ung, säger Ida-Maria Rigoll, platschef på Mörrums Kronolaxfiske.

Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske

Det är särskilt två experter i Sveaskog som gjort detta arbete möjligt, Per Karlsson och Martin Johansson, fiskevårdsarbetare vid Mörrums Kronolaxfiske som båda har unika kunskaper och erfarenheter när det gäller restaurering och vattenvård.

- Jag är jättestolt över det arbete som Per och Martin gjort med både förstudie och den kartering som ligger till grund för den. Detta säkerställer vår strategiska ställning som vattenvårdsexperter och en aktör att räkna med här i södra Sverige, avslutar Ida-Maria Rigoll.

Fakta om LIFE-projektet

LIFE-projektet, som heter LIFE CONNECTS och bl.a. finansieras med medel från EU, kommer att pågå under sex år och arbeta med.:

  • Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
  • Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
  • Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
  • Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
  • Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.
 

Media

  • Röjningsarbete i Mörrumsån
  • Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske
  • Per Karlsson Mörrum
  • Martin Johansson Mörrum

Dokument och länkar

Kontakta oss

Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske, 070-295 33 45

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,press@sveaskog.se