Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs årsstämma 2021

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägaren beslut om bland annat utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2020 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning till ägaren, svenska staten, för verksamhetsåret 2020 om 850 MSEK.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

Styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Marie Berglund, Johan Kuylenstierna, Kerstin Lindberg Göransson, Leif Ljungqvist och Sven Wird omvaldes. Elisabet Salander Björklund och Christina Lindbäck valdes in som nya ledamöter. Eva Färnstrand omvaldes som styrelsens ordförande och Kerstin Lindberg Göransson till styrelsens vice ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott som meddelades i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se.

Media

Dokument och länkar

Kontakta oss

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90
Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se