Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2021: Positivt resultat och fortsatt god marknad

Sveaskogs operativa rörelseresultat uppgick till 418 MSEK (466), där de lägre leveransvolymerna under kvartalet är den främsta orsaken till minskningen. Den lägre volymen beror främst på besvärliga avverkningsförhållanden med snö och kyla under årets första kvartal.

1 Januari – 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med sex procent till 1 693 MSEK (1 801). De totala leveransvolymerna minskade med sex procent medan priserna på skogsråvara i genomsnitt var oförändrade.

  • Det operativa rörelseresultatet minskade med tio procent och uppgick till 418 MSEK (466). Resultatförsämringen förklaras av lägre leveransvolymer.
  • Den redovisade värdeförändringen för växande skog uppgick till netto 118 MSEK (153).
  • Kvartalets resultat uppgick till 480 MSEK (515), motsvarande 4,05 kr (4,35) per aktie.

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Per Matses:

– Trots lägre leveranser under första kvartalet är bedömningen att vi för helåret kommer att leverera i linje med föregående år.

– Marknadsläget är mycket bra för svensk skogsindustri och speciellt för sågverken där en god efterfrågan medfört minskade färdigvarulager och stigande trävarupriser.

– I början av året fattade Sveaskogs styrelse ett beslut om företagets långsiktiga inriktning. Vi ska göra en positionsförflyttning genom att vidta åtgärder för att öka tillväxten i skogen och därmed på sikt också möjligheten till ökat virkesuttag. 

– I ett drygt år har vi fått förhålla oss till coronapandemin. Förra våren stod vi inför stora osäkerheter och planerade för ett antal scenarios. Ett faktum är att pandemin har pågått längre än någon har kunnat förutse och har medfört ett annat sätt att arbeta för många. De av oss som kan fortsätter att arbeta företrädesvis hemifrån. Vår kärnverksamhet – att leverera skogsråvara till våra kunder – löper på bra och som sagt våra kunder upplever ett mycket gott marknadsläge.

Media

Dokument och länkar

Kontakta oss

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90
Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se