Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs yttrande över Skogsutredningen

Idag överlämnar Sveaskog sitt remissvar på Skogsutredningen till Regeringskansliet.

- Skogsutredningen har gjort ett omfattande arbete som bör ses i sin helhet. Utredningens huvudsakliga ambition ligger nära Sveaskogs nya strategiska inriktning där vi avser att förena en fortsatt hög och säker virkesleverans med kraftfulla insatser för ökad biologisk mångfald och en klimatanpassning av skogsmarken, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Sveaskogs yttrande inriktas på de delar som specifikt berör bolagets förutsättningar och verksamhet. Främst tar det upp förslagen om ersättningsmark, utökat formellt skydd och ombildning av ekoparker till nationalpark.

Sveaskog ställer sig positivt till utredningens förslag att bolaget som ersättningsmark i fjällnära skog kan nyttja kvarvarande arealer i det markförsäljningsprogram riksdagen tidigare uppdragit åt Sveaskog. Sveaskog påpekar samtidigt att bolaget behöver ges möjlighet att också förvärva arealer för detta ändamål.

Sveaskog delar Skogsutredningens syn att frivillighet ska utgöra grund för skogsskydd. För att kunna bedriva ett kraftfullt naturvårdsarbete och verka som föredöme i sin bransch pekar Sveaskog på vikten av att fortsatt äga de naturvårdsavsättningar bolaget gjort för frivilligt och formellt skydd. Det gäller inte minst bolagets ekoparker som Skogsutredningen betecknar som en framgång för utvecklingen av natur- och kulturvärden och potentialen för friluftsliv.

Sveaskog menar också att nyckelbiotopsbegreppet bör finnas kvar och vidareutvecklas. Det är ett begrepp med fortsatt värde i naturvårdsarbetet. Sveaskog ser det som angeläget att Skogsstyrelsen även i fortsättningen äger definitionen och inventeringsmetodiken för nyckelbiotoper. Sveaskog anser därför att stöd i rättsordningen bör tillskapas för Skogsstyrelsens fortsatta inventering av nyckelbiotoper.

I bilagda fil finns hela remissvaret från Sveaskog.

 

Vid frågor:

Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog. 0470-765 461

Sveaskogs pressjour. 08-655 90 50

Media

Dokument och länkar