Hållbart skogsbruk för Sveaskog utvecklas med FSC[®]-certifiering

Idag offentliggörs revisionsrapporten för 2021 gentemot skogsbruksstandarden FSC, för Sveaskog. Rapporten redovisar bland annat större avvikelser inom naturvärdesbedömning och mindre avvikelser gällande samplanering med renskötseln.  

Skogsbruksstandarden FSC, Forest Stewardship Council, utvecklas ständigt och gör att nivån för hållbart skogsbruk även höjs för Sveaskog.

– Gällande naturvärdesbedömning och samplanering med renskötseln är båda dessa områden mycket viktiga för oss. Vi tar givetvis resultatet på största allvar och nu gäller det att vi lär oss och utvecklar våra rutiner, säger Erik Brandsma, vd för Sveaskog

Revisionsrapporten anger att Sveaskog brustit i att identifiera sju områden med höga naturvärden. Totalt genomför Sveaskog årligen drygt 5 000 naturvärdesbedömningar inför avverkningar. Det är också viktigt att notera att ingen av de berörda skogarna har avverkats, de är idag frivilliga avsättningar.

–  Vi kommer att rätta till avvikelserna och säkerställa att vi gör rätt naturvärdesbedömningar framöver. Vi har ett ansvar att hålla jämn takt med utvecklingen i standarden och vi kan bara konstatera att vi har brustit där, säger Erik Brandsma.

Gällande renskötseln handlar avvikelserna dels om att Sveaskog inte erbjudit rätt dialogprocess till de samebyar som använder bolagets marker inom ramen för ett sedan många år existerande förlikningsavtal i Härjedalen, dels att några samebyar inte upplevt att samplanering skett i god anda.

– Vi kommer att lyfta frågan om rätt dialogprocess i Härjedalen för tolkning till svenska FSC. Det är också beklagligt att några samebyar inte upplever att samplanering har genomförts i god anda. Vi vill proaktivt vidareutveckla dialogen med alla samebyar för planering av skogsbruk i samexistens med renskötseln, säger Erik Brandsma.   

Sveaskog implementerar nu utifrån revisionsresultatet flera förbättringsprocesser. 

– Vi känner oss trygga med den ambitionsökning som programmet för ett hållbart skogsbruk innebär för Sveaskog och välkomnar FSC-revisionen som en bekräftelse och utmaning att ständigt förbättra vår verksamhet, säger Erik Brandsma.

Ta del av den fullständiga FSC-rapporten

Fakta om Sveaskog och FSC:

Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, har varit FSC-certifierad för egen skog sedan 1998. FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler. Efter en omfattande översyn har standarden uppdaterats och en ny standardversion gäller från den 1 oktober 2020.

Läs mer på FSC:s hemsida  

Läs mer på Sveaskogs hemsida under Ansvarsfullt skogsbruk

Sveaskogs licensnummer är (FSC-C012140)

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se