Premiär för Sveaskogs nya finansbolag

Nu lanseras Sveaskogs nya finansbolag som ska erbjuda skogsentreprenörerna en anpassad och konkurrenskraftig finansieringslösning för skogsmaskiner – i alla geografier.

– I Sveaskogs dialog med näringen framhålls ofta bristande finansieringsmöjligheter som ett hinder för att utveckla verksamheten. Det drabbar särskilt unga och nya entreprenörer i glesbygd. Vi tror på branschen och vill möta upp detta behov genom att erbjuda leasing och avbetalningsköp på skogsmaskiner, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog och vd för det nystartade bolaget Sveaskog Finans AB. Han tillägger:

– Vi är glada över det intresse vi fått. En skogsmaskin kostar fem till sex miljoner kronor. Det är en betydande investering i förhållande till de flesta entreprenörers omsättning. Sveaskog kan branschen och förstår dessa småföretagares vardag. Det ger oss en unik möjlighet att erbjuda lösningar anpassade efter deras behov, oavsett var i landet de verkar.

Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, framhåller att det nya finansbolaget skapar förutsättningar för ett skogsbruk i linje med Sveaskogs långsiktiga strategi.

– Sveaskog Finans AB ska möjliggöra för fler entreprenörer att uppgradera sin maskinpark så att de kan nyttja den modernaste, effektivaste och mest miljövänliga tekniken. Genom detta initiativ bidrar vi till att utveckla ett hållbarare skogsbruk. Det är betydelsefullt inte bara för Sveaskog utan för hela branschen.

Tjänsterna erbjuds på marknadsmässiga grunder, men Sveaskog arbetar nära entreprenörerna och ser ett ömsesidigt intresse i att utveckla den gemensamma affären.

– Sveaskog behöver lönsamma och ansvarsfulla entreprenadföretag som arbetar i Sveaskogs anda. Kan vi underlätta för entreprenörerna att utveckla sin verksamhet skapas även fler arbetstillfällen, vilket stärker lokalsamhällena i de geografier där skogen finns. I förlängningen främjar det framtida kompetensförsörjning. Det blir positivt på många plan, säger Mattias Torger, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Nord.

Kontakta oss

Mats Oja, inköpschef, Sveaskog: 0923-787 04

Mattias Forsberg, produktionschef marknadsområde Syd, Sveaskog: 070-218 85 25

Mattias Torger, produktionschef marknadsområde Nord, Sveaskog: 070-340 42 73

Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se