Sveaskog höjer virkespriserna

Efterfrågan på trävaror, massa, papper och kartong är fortsatt stark i Sverige och resten av världen. Sågverken och den övriga skogsindustrin har stort behov av råvara. Därför höjs nu priserna för Sveaskogs virkesleverantörer i hela landet, på både timmer och massaved.

I Norr- och Västerbotten justeras inköpspriset på timmer upp med 30 kr/m3fub och i södra Norrland och Mellansverige med 25 – 40 kr/m3to från och med idag, den 31 mars.

I Götaland är höjningen 30 kr/m3fub.  

Massavedspriset på barr, gran (där det sorteras ut) och löv höjs med 20 – 40 kr/m3fub beroende på sortiment och geografi.

– Våra kunder i norr går som tåget och Sveaskogs leveranser är mycket efterfrågade. Det innebär att Sveaskog även fortsättningsvis, och med god marginal, kan erbjuda de högsta prislistorna till privata skogsägare i norra Sverige, säger Anette Waara, chef för Sveaskogs marknadsområde Nord.

– Prishöjningen bidrar till att fortsätta förbättra lönsamheten i skogsbruket, för såväl små som stora skogsägare, och motiverar till hög aktivitet i skogen med både föryngringsavverkning och gallring, säger Roger Johansson, marknadschef för Sveaskogs marknadsområde Syd.

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida, sveaskog.se.

Dokument och länkar

Kontakta oss


Roger Johansson, marknadschef, Sveaskogs marknadsområde Syd: 070-601 51 03
Patrick Bäckström, marknadschef, Sveaskogs marknadsområde Nord: 070-322 00 16
Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se