Sveaskog minskar avverkningsnivån

Sveaskog har beslutat om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

Beslutet innebär en minskad slutavverkningsnivå om cirka 1,0 miljoner m3fub per år jämfört med tidigare avverkningsbeslut från 2018. För föryngringsavverkning är den nya nivån 3,8 miljoner m3fub och för gallring 1,3 miljoner m3fub. Avverkningsberäkningarna baseras på Sveaskogs totala produktiva skogsinnehav, den årliga tillväxten och åldersuppbyggnaden i bolagets skogar. Sveaskog genomför avverkningsberäkningar var femte år och med en långsiktighet över 100 år. Avverkningsnivån och konsekvenserna utvärderas löpande.

– Vi har tre viktiga faktorer som alla tre leder till en minskad avverkningsnivå, säger Erik Brandsma, VD på Sveaskog.

  • Den areal av kontinuitetsskogar som Sveaskog avsätter, det så kallade fjällskogspaketet, avsättningar gällande naturhänsyn och nya markförsäljningsprogrammet i enlighet med riksdagens beslut.  
  • Optimering av det ekonomiska värdeskapande i skogen. Sveaskog ska avverka när det är mest optimalt från ett skogsekonomiskt perspektiv, vilket betyder att bolaget nu kommer att låta träden växa lite längre i en del av våra bestånd.  
  • Hänsyn till renskötseln i norra Sverige. I förhållande till förra 5-års-perioden minskar vi nu avverkningsnivån i denna geografi och ökar därmed hänsynen till renskötseln.

Minskad avverkningsnivå ger så klart konsekvenser för Sveaskogs verksamhet, kunder och samarbetspartners – såväl negativa som positiva.

– Vi är mycket medveten om det och utvärderar möjligheterna för att minska de negativa konsekvenserna. Vi har en stark skogstillväxt och framåt ser vi möjligheter att justera avverkningsnivån uppåt, förklarar Erik Brandsma.

– Det är en medveten satsning för ett mer värdeskapande skogsbruk. Skogens ålder kommer att öka i vissa geografier och vi ökar möjligheterna att i vår operativa verksamhet välja bestånd. Det ger oss också ökade möjligheter att balansera alla de intressen som är kopplade till våra affärer och skogsmark, utvecklar Erik Brandsma.

Sveaskogs ambition är att vara ledande i hållbart skogsbruk. Ibland ställs frågan vad det betyder och hur bolaget mäter det.

– För mig handlar hållbarhet om att ha en tydlig riktning där vi ständigt förbättrar oss genom att avväga ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar löpande. De nya avverkningsnivåerna kommer att hjälpa oss i den avvägningen, säger Erik Brandsma.

För mer information, kontakta: Erik Brandsma, VD Sveaskog, 010-471 81 50.

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Dokument och länkar