Sveaskogs KingPin vinnare av ”Årets hållbara projekt”

I somras lanserade Sveaskog AI-verktyget KingPin. Tack vare KingPin, som vi utvecklat i samarbete med ForestX och Tenfifty, ökar vår möjlighet att effektivisera skogsproduktionen. KingPin nominerades i kategorin Årets hållbara projekt på CIO Awards* 2022 och på CIO Awards den 12 december vann KingPin kategorin Årets hållbara projekt.

Juryns motivering lyder:

”Årets hållbara projekt visar att det inte alltid är de största insatserna som ger den största nyttan. Ett litet projekt för modernisering och ökad hållbarhet, där hantverksmässig, traditionell kunskap överförts till en framtidssäker artificiell intelligens. En investering som ger stor avkastning, både för den egna verksamheten och för klimatet i världen runtomkring. I dag och för kommande generationer.”

Att KingPin vann Årets hållbara projekt är ett tydligt ett erkännande för det fina utvecklingsarbete Sveaskog gjort tillsammans med våra leverantörer.

- Jag är jättestolt över det fina arbete som gjorts och att CIO Awards på detta sätt uppmärksammat det. Stort tack till alla inblandade, säger Patrik Karlsson, Sveaskogs Chief Digital Officer (CDO).

Patrik Karlsson

- Vi på ForestX är stolta över att ha fått utveckla KingPin tillsammans med Sveaskog, säger Christer Lindqvist, marknadschef och medgrundare till ForestX.

Skogsindustrins behov av specialanpassad råvara ökar. Samtidigt blir det allt viktigare att skogen brukas och används på ett långsiktigt hållbart sätt. Med detta och potentialen i digitalisering och AI i åtanke uppstod den idé som senare utvecklades till verktyget KingPin. Verktyget innebär att ett stort antal recept för att nå kundens önskemål om längder och diametrar testas i en digital skog. Verktyget utvärderar själv delresultaten och itererar vidare längs olika varianter. Slutresultatet blir några alternativ som allra bäst tar till vara på vår förmåga att leverera klimatsmarta produkter i form av sågtimmer som efterfrågas just nu.

- Med KingPin får vi säkrare produktionsprognoser eftersom vi bättre kan simulera och optimera utfallet vid avverkning och aptering (kapning) av varje specifikt träd och matcha det mot kundernas specifika köpbehov. Det leder till en jämnare leverans, stabilare prognoser och effektivast möjliga logistik, säger Mattias Forsberg, produktionschef på Sveaskog i södra Sverige.

Sveaskog har en lång tradition av att ligga i framkant vad gäller utveckling av vårt skogsbruk och branschens teknik. Vi strävar redan i dag efter att ha en hög kvalitet i det vi gör, med KingPin kan Sveaskog ta ännu ett steg för att skapa mesta möjliga nytta och värde av den skog som avverkas.

- Eftersom produktionen optimeras både efter varje kunds unika behov och utifrån hur våra skogar ser ut i kundens leveransområde ökar timmerandelen och transporterna effektiviseras. Det är till gagn för både oss, kunderna och miljön. Så vinsten blir stor – ur flera perspektiv, säger Mattias Forsberg.

Patrik Karlsson tar emot priset för KingPin på CIO Awards. Fotograf Pontus Johansson

Patrik Karlsson tar emot priset för KingPin på CIO Awards. Fotograf Pontus Johansson

Idén till KingPin föddes internt på Sveaskog men har utvecklats tillsammans med ForestX, som arbetar med digitalisering och it inom skogsindustrin, och data science-leverantören Tenfifty.

- Vi har samarbetat med ForestX i flera år, och de visar gott prov på att hjälpa oss att plocka upp en projektidé och genomföra den från a till ö, med gott nätverk i branschen och en hög projektledarkompetens. Tenfifty har ingen tidigare erfarenhet av skog och skogsbruk, men de förstod våra behov och vår verklighet väldigt snabbt, slår Patrik fast.

- Nomineringen är ett kvitto på att KingPin är ett helt unikt verktyg som både ger ett effektivare planeringsarbete för skogsbruket och ett reellt stöd i hållbarhetsarbetet. Det är det absolut spetsigaste verktyget som finns när det gäller digitalisering och AI inom skogsindustrin i dag. Vår ambition är att hela tiden driva den digitala utvecklingen framåt för ett långsiktigt och hållbart skogsbruk, säger Christer Lindqvist, marknadschef och medgrundare till ForestX.

Christer Lindqvist

*CIO Awards arrangeras årligen av CIO Sweden i samarbete med Accenture. Vinnarna tas fram i en utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår, och utses av en oberoende jury bestående av CIO:er, experter och forskare. Läs mer här

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se