Svensk skogsnäring utvecklar framtidens hållbara skogsmaskin

En ny typ av skogsmaskin kör just nu omkring i de svenska skogarna. Den kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö och är ett resultat av ett stort samverkansprojekt som pågått sedan 2019. Konceptmaskinen kallas Centipede och har utvecklats av åtta svenska skogsbolag och en skogsmaskintillverkare. Just nu pågår det testkörningar och resultatet ser lovande ut.

Svenskt skogsbruk står inför viktiga utmaningar och frågan om hållbarhet är i centrum. Därför har Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest tillsammans utvecklat en ny skogsmaskin för ett mer skonsamt skogsbruk. Maskinen, kallad Centipede, är med sin innovativa teknik designad för att uppnå ett så hållbart skogsbruk som möjligt – för både miljö och människa.

Skonsam, produktiv och skön att jobba i

Centipede är utvecklad för att möta skogsbrukets utmaningar och har tre viktiga fördelar: Lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö.

– Det här är ett omfattande projekt, där parterna investerar långsiktigt för att gynna ett hållbart skogsbruk. I projektet har vi fundamentalt utmanat dagens teknik och tagit steget in i framtiden, säger Erik Nilsson, CTO på Komatsu Forest.

Maskinen är byggd för att reducera risken för markskador, öka transporthastigheten samt minska helkroppsvibrationerna för föraren. Maskinen har ett nyutvecklat bandsystem för skogsbruk med en stor understödsyta mot marken. Maskinen har även ett helfjädrat chassi som hanterar markens ojämnheter, vilket medför att maskinens hastighet kan ökas markant utan att vibrationerna gör det.

Med den nyutvecklade tekniken kan Centipede köras på både trakter som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning, så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper.

Den nyskapande designen gör att Centipede kan ta sig fram avsevärt snabbare i terrängen och den tillåter dessutom större last än Komatsu 855, som använts som referens. Båda dessa egenskaper skapar förutsättningar för betydande produktivitetshöjningar. Dessutom har Centipede i simuleringar visat sig minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent i mjuk terräng, något som också är positivt för både miljön och lönsamheten.

Under projektet har en gedigen förstudie genomförts och ett nytt maskinkoncept har utvecklats. Maskinen har grundligt utvärderats genom simuleringar och testkörningar. Under våren 2022 fortsätter utförliga tester och därefter kommer beslut att fattas om projektets fortsättning.

Deltagarna om Centipede, framtidens skogsmaskin

Magnus Bergman, teknikchef vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp:

– Skogsbranschen och Komatsu tar nu tillsammans ett stort tekniksprång med en maskin som är skonsammare för miljö och förare samtidigt som vi får ett effektivare virkesflöde. Med Centipede kan vi möta utmaningen med allt kortare perioder av tjälad mark och därför är maskinen ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt.

Magnus Petersson, chef för entreprenörs- och teknikutveckling på Södra:

– Vi inom skogsbruket vet hur viktigt det är att bruka skogen utan att skada marken. Våra skogsägande medlemmar vill lämna över en skonsamt brukad skog till nästa generation. Det stärker skogens ekonomiska, sociala och kulturella värden. Genom att vara med och utveckla nästa generations skogsmaskin gör vi något som värderas högt inom familjeskogsbruket.

Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog:

– Att minimera påverkan på marken i våra brukade skogar är en viktig fråga. Därför är detta ett viktigt och efterlängtat utvecklingssteg och dessutom helt i linje med Sveaskogs långsiktiga inriktning för ett mer hållbart skogsbruk. Vi ser här en möjlighet att tillsammans i skogsbranschen ta ett stort kliv med en effektiv skogsmaskin som är skonsammare för både miljö och förare.

För mer information:

Magnus Bergman, teknikchef vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp Mejl: magnus.bergman@sca.com  Tel: 060-19 34 75

Annelie Persson, Kommunikationschef Komatsu Forest Mejl: annelie.persson@komatsuforest.com Tel: 090-709732

Anders Järlesjö, skogsteknisk chef Sveaskog Mejl: anders.jarlesjo@sveaskog.se  Tel: 070-588 12 40

För mer information se: https://centipede.komatsuforest.se/

Pressbilder: Komatsu

Dokument och länkar