Svenska Skogsplantor satsar på stärkt hållbarhet och produktivitet på plantskola utanför Kalmar

Med en stor satsning har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, förbättrat möjligheterna till såväl ett mer hållbart skogsbruk som en ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö på skogsplantskolan Trekanten utanför Kalmar. Trekanten var först i Sverige med att introducera Conniflex, en behandlingsmetod som ersatte insekticider för att motverka den skadliga snytbaggens framfart i skogsplanteringar – den orsakar skador för hundratals miljoner kronor per år. Med en ny anläggning har plantskolan nu kunnat utveckla metoden ytterligare. 

Svenska Skogsplantor och Sveaskog har länge sökt skonsamma metoder för att skydda plantorna från snytbaggens skadliga angrepp. På Trekantens plantskola utanför Kalmar byggdes därför 2008 Sveriges första industriella mekaniska behandlingsanläggning för att komma ifrån insekticider. Metoden heter Conniflex och har bidragit till att kemiska bekämpningsmedel har kunnat fasas ut ur det certifierade skogsbruket. Conniflex används nu på flera håll både nationellt och internationellt. 

- Det har betytt mycket för skogsnäringen att det här skyddet kom ut på marknaden. Vi har sedan dess kommit bort från insekticiderna, säger Ingemar Karlsson, biträdande platschef på plantskolan.

Nu har originalanläggningen på Trekanten ersatts med en ny modern Conniflexanläggning, en investering om 14 miljoner kronor. Anläggningen är numera större och luftigare än tidigare, med gott om plats som underlättar underhållsarbete och tillsyn av maskinerna. Att all utrustning är moderniserad, exempelvis med en ny sandare, en förfinad förvattningsmetod och nya displayer som ger en bättre översyn förbättrar förutsättningarna avsevärt.

- Den nya utrustningen som med hjälp av en robot hanterar odlingsramarna är en flexibel lösning med relativt lågt underhållsbehov. Anläggningen kommer att kunna conniflexbehandla hela plantskolans produktionsvolym i en takt om ungefär 19 000 plantor i timmen, det är nästan en dubblering av dagens hastighet. Då tid frigörs till underhållsarbete förbättras även möjligheterna till förberedelse inför kommande vårsådd, säger Ingemar Karlsson och tillägger att skyddet håller i nästan två år. 

Mikael Karlsson, som är reparatör på Trekanten, poängterar förbättringen av arbetsmiljön. 

- Den nya anläggningen är betydligt mer lättarbetat och lättkörd. Den här investeringen har gjort en stor skillnad i driftsäkerheten för oss, säger han. 

Fakta om snytbaggen 

Snytbaggen är en skalbaggeart som varje år orsakar skador för hundratals miljoner kronor i svenska planteringar. Utan skyddsåtgärder kan 80 till 90 procent av nyplanterade plantor dö av skadorna som snytbaggen orsakar. Risken för snytbaggeskador är störst i södra och mellersta Sverige men den finns i hela landet. 

Fakta om Conniflex 

Conniflex består av en skyddande beläggning med fina sandkorn, fästa på plantan med ett vattenbaserat lim. Snytbaggen kan inte ta sig igenom denna beläggning för att komma åt stammen. 

För mer information, kontakta:

Ingemar Karlsson, biträdande platschef på Trekantens plantskola, Svenska Skogsplantor, 070-372 94 89.

Tom Jägestedt, kommunikationsansvarig, Svenska Skogsplantor, 072-453 13 66