Kristina Ferenius, CFO, lämnar Sveaskog

Sveaskog meddelar idag att bolagets Chief Financial Officer (CFO) har sagt upp sig från sin anställning. Kristina Ferenius tillträdde som CFO den 1 december 2020 och har sedan dess varit del av Sveaskogs ledningsgrupp. Hon kommer att jobba kvar under sin uppsägningstid och slutar senast den 31 juli i år, för att sedan fortsätta sin karriär på Swedavia.

Skogsbranschen är en bransch i utveckling och Sveaskog har under 2022 lagt den grund som bolaget nu utvecklas vidare från. Bolagets nya förutsättningar inkluderar nya ekonomiska mål och justerade avverkningsberäkningar samt en nyligen genomförd organisationsförändring av den operativa verksamheten.

- Kristina har under sin tid som CFO varit betydande för bolagets utveckling. Hon har bland annat drivit utvecklingen av vår finansiella rapportering och professionaliseringen av den interna styrningen. Det har varit ett nöje att jobba med Kristina och jag vill tacka henne för hennes värdefulla bidrag till Sveaskog och vårt goda samarbete. När Kristina nu valt att lämna bolaget, önskar jag henne ett stort lycka till i sina framtida utmaningar, säger vd Erik Brandsma.

Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdande har inletts.

Kontakta oss

Erik Brandsma,VD och koncernchef, 010-471 81 50

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,press@sveaskog.se