Sveaskog investerar i AI-bolag – blir delägare i Nordic Forestry Automation

Sveaskog blir delägare i bolaget Nordic Forestry Automation (NFA). Bolaget utvecklar nästa generations förarstöd för skogsmaskiner baserat på sensorteknik från autonoma fordon och AI-algoritmer. Investeringen görs tillsammans med Södra Ädla och Almi Invest Syd och omfattar totalt tio miljoner kronor.

Att gallra en skog innebär ett konstant beslutsfattande för föraren om vilka och hur många träd som ska avverkas för att bäst gynna skogens olika värden. Utförandet är viktigt för skogens långsiktiga utveckling, men sker ofta manuellt och baseras på den enskilde förarens erfarenhet. För att avlasta föraren har företaget Nordic Forestry Automation (NFA) utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogsskötselbesluten.

NFA grundades 2021 och teknologin baseras på grundarnas tidigare forskning inom algoritmer för AI och självkörande fordon på KTH och LTH. Bolagets grundare träffades genom det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). NFA tar nu in tio miljoner kronor i investeringskapital från Sveaskog, Södras investeringsbolag Södra Ädla och Almi Invest Syd.

– Att köra skogsmaskin i gallring är ett hantverk som kräver hundraprocentigt fokus och tar flera år att bemästra. Den sammantagna kognitiva belastningen är jämförbar med en stridspilots. Sensor-baserade förarstöd ger bättre förutsättningar för föraren och skogsägaren att gynna skogens alla värden. Vi är glada att kunna fortsätta utveckla tekniken tillsammans med våra nya delägare, säger Lars Svensson, vd för NFA.

Lars Svensson och David Gillsjö, Nordic Forestry Automation

Investeringen påskyndar utveckling

NFA:s AI-baserade förarstöd ska underlätta gallringen och därmed ge en mer kostnadseffektiv avverkning, vilket innebär bättre lönsamhet för skogsägaren. Dessutom skapar tekniken helt nya förutsättningar för lokala anpassningar i skogen, vilket gör det lättare och mer kostnadseffektivt att utföra skogsskötselmetoder som främjar biologisk mångfald och kolinlagring.

Den nya investeringen möjliggör för NFA att öka sin utvecklingstakt ytterligare. Under 2022 och 2023 har systemet testats i pilotprojekt med Sveaskog och SCA och under hösten 2023 kommer bolaget börja sätta förserie-enheter i kontinuerlig drift hos bolagen Sveaskog, Södra och SCA.

– Investeringen och det nära samarbetet med skogsbolagen gör att vi kan driftsätta systemen tidigt och fortsätta jobba nära förarna. Det är en absolut nödvändighet för att bygga system som gör riktig nytta ute i skogen – för både förare och skogsägare, säger Lars Svensson.

Sensor på skogsmaskin

Större möjligheter för skogsägaren

NFA:s förarstöd kan monteras i vilken skogsmaskin som helst och stöttar föraren i skogsskötselbesluten. Systemet mäter, positionerar och klassificerar alla träd runt maskinen automatiskt och i realtid. Dessutom ges position av maskinen och aggregatet med centimeter-noggrannhet. Datat om träden samlas in löpande och levereras till skogsägaren tillsammans med en rapport, vilket innebär ökad transparens, kvalitetssäkring av avverkningen och nya möjligheter att använda alternativa skötselmetoder för skogsägaren.

Sveaskog känner väl till Nordic Forestry Automation sedan tidigare och har redan idag ett samarbete med dem.

- Att vi nu tar det här steget och går in med riskkapital i Nordic Forestry Automation beror så klart på att vi tror på deras produkt, deras know how och att vi vill bidra till deras fortsatta utveckling. De har med sitt gallringsstöd, som på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt gör arbetet enklare för våra medarbetare i skogen, visat prov på spetskompetens. Detta är en investering vi tror mycket på, säger Anders Järlesjö, skogsteknisk chef Sveaskog. 

Anders Järlesjö, Sveaskog

För kontakt eller ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, vd, Nordic Forestry Automation, +46 734 606 834, lars@nordicforestryautomation.com

Anders Järlesjö, skogsteknisk chef Sveaskog, +46 191 95 042

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se