Sveaskog och AirForestry ingår ett flerårigt partnerskap om gallringar

Sveaskog har tecknat ett avtal med AirForestry om att under en sjuårsperiod köpa gallringar med drönare. Avtalet är ett viktigt steg för digitalisering och teknikutveckling på maskinsidan inom skogsbruket, men också en möjlighet att minska miljö- och markpåverkan i skogen.

Överenskommelsen mellan Sveaskog och AirForestry är en fördjupning av ett redan befintligt samarbete. Enligt avtalet köper Sveaskog ett antal gallringar på Sveaskogs mark av AirForestry under en sjuårsperiod med start 2028.

- Sveaskog ser partnerskapet med AirForestry som ett viktigt verktyg för att ta skogsbruket in i framtiden. Tillsammans kan vi utveckla produkter och lösningar som svarar på de komplexa utmaningar som skogsbruket står inför. Att skapa förutsättningar för att på sikt kunna gallra med drönare skulle minst sagt vara revolutionerande för hur vi brukar skogen, samtidigt som det minskar risken för mark- och körskador, säger Erik Brandsma, VD Sveaskog.    

- Partnerskapet tillsammans med Sveaskog möjliggör att vi kan fortsätta utveckla våra produkter och lösningar, för att skapa bättre och mer hållbara skogar och på så vis ett mer hållbart samhälle - både såväl ur ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Nu fördjupar vi vårt fleråriga samarbete genom denna överenskommelse, vilket känns som ett väldigt spännande och givande steg framåt, säger Olle Gelin, VD AirForestry.

AirForestrys teknik innebär att gallring genomförs utan markkontakt, där varje träd flygs ut till väg för vidare transport till kunden. Inga stickvägar behöver tas upp i beståndet, vilket ger ett jämnare fördelat bestånd. Stickvägar utgör normalt sett cirka 20 procent av ett bestånd.

Sveaskog och AirForestry har sedan 2021 ett samarbete, vilket innebär att Sveaskog har varit en del i AirForestrys utvecklingsarbete genom att upplåta mark för testverksamhet. Målet är att utveckla ett system för att gallra skogsmark från luften med hjälp av egenutvecklade drönare och avverkningsaggregat.

Skogsbruket blir på det här sättet även effektivare. Drönarna bidrar till ett jämnare virkesflöde till industrin, oberoende av markförhållande över året och minskar samtidigt problem med körskador och skador på kvarvarande träd, känsliga biotoper och vattendrag. Systemet är helt och hållet eldrivet vilket minskar koldioxideffekten kopplat till avverkning.

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, via Sveaskogs presstjänst 08-655 90 50 press@sveaskog.se

Olle Gelin, Air Forestry 070-376 68 80 olle.gelin@airforestry.com

Dokument och länkar