Sveaskogs årsstämma 2023

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägaren beslut om bland annat utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2022 och beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet. 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning till ägaren, svenska staten, för verksamhetsåret 2022 om 1 150 000 000 SEK. Utdelningen är i linje med gällande ekonomiska mål.  

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kerstin Lindberg Göransson, Anna Belfrage, Marie Berglund, Leif Ljungqvist, Måns Nilsson och Elisabet Salander Björklund. Uno Brinnen och Timo van’t Hoff utsågs till nya ledamöter i styrelsen. Kerstin Lindberg Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Sven Wird hade avböjt omval. 

Nya ledamöter 

Nyinvalda Uno Brinnen är ledamot i Kungliga Skogs- och lantbruksakademien. Han har tidigare varit bland annat SVP för Forestry BillerudKorsnäs AB, Skogsdirektör på Korsnäs AB, styrelseledamot i ACE (Alliance for beverage Cartons and Environment) i Bryssel, svenska FSC och Skogforsk samt forskat inom skoglig arbetsmiljö på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 

Nyinvalda Timo van’t Hoff är Chief Business Development Officer på RISE (Research Institutes of Sweden) och styrelseledamot i Unimer AB samt SWERIM. Han har tidigare varit bland annat Chief Product Officer för HMS Networks, VD för Volvo Car Retails Solutions och Director R&D Emerson Process Management – Marine. 

Årsstämman beslutade även att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott enligt vad som meddelades i kallelsen till stämman.  

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se. 

För mer information, kontakta: 

Erik Brandsma, VD och koncernchef, 010-471 81 50 

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se 

Dokument och länkar