Fiskepremiären i Mörrum har gått av stapeln

I dag 30 mars inleds ett av södra Sveriges säkraste vårtecken, fiskepremiären i Mörrumsån. Flera hundra deltagare och entusiastiska sportfiskare besökte premiären, som var den 84:e i ordningen.

Premiären inleddes klockan 9.00 med det traditionsenliga kanonskottet. Som ny platschef för Mörrum fick Mattias Holmquist äran att skjuta av saluten för den 84:e premiären. Drygt hundra fiskare hade hittat ner till Kronolaxfiskets fem fiskesträckor.

Årets första fisk fångades av 14-årige Simon Christiansen i pool 25. En 80 cm silverblank som var riktigt på hugget:

- Den högg i första kastet, jag hann bara ta tre vevtag på rullen, jag är så glad! säger Simon som kommer från Holbaek i Danmark.

- Det är glädjande att se att så många tagit sig hit till premiären. Jag hoppas att det ska bli en sval maj- och septembermånad i år så att vi får chansen att erbjuda ett bra fiske under säsongens högtider, säger platschef Mattias Holmquist.

Det storvuxna, vilda beståndet av laxfiskar gör Kronolaxfisket vid Mörrum unikt. Mörrum är i dag ett av Blekinges främsta turistmål. Traditionen att fiska lax i Mörrumsån har anor ända tillbaka till 1200-talet.

Fiskevård i fokus

Sveaskog äger och driver Kronolaxfisket som är ett kunskapscentrum för både fiske och fiskevård. Här bedrivs forskning tillsammans med landets ledande universitet och högskolor.

- Förutom sportfiskeupplevelsen arbetar vi aktivt med fiskevård för att förbättra lax- och öringsbeståndet. I år hoppas vi kunna få igenom en ny vattendom för flera nya stora restaureringsåtgärder av ån där den historiskt har påverkats av mänskliga ingrepp. Det pågår även ett indexprojekt med SLU där yngel, smolt och uppvandrande vuxen fisk räknas för att få koll på reproduktionsförmåga och Mörrumsbeståndets storlek, säger Mattias Holmquist.

Fakta

Sveaskog är Sveriges största vattenägare och har fiskevatten utspridda över hela landet. Utöver Mörrumsån finns flera andra populära fiskevatten, exempelvis Hornslandet, Byskeälven och Malingsbo-Kloten. Sveaskog har ingått ett samarbete med sportfiskarna i syfte att utbilda unga fiskeintresserade människor och förbättra vattenkvaliteten. Ungdomar under 20 år fiskar gratis i de flesta av våra naturvatten.

För mer information, kontakta:

Mattis Holmquist, Platschef Mörrums Kronolaxfiske, Sveaskog, 070-632 25 45, mattias.holmquist@sveaskog.se

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Dokument och länkar