Gemensam studie för hållbar omställning

Boliden, Nevel, Skellefteå Kraft och Sveaskog har undertecknat en avsiktsförklaring om en förstudie om att etablera en värdekedja för vätgas och biobränslen i Västerbotten. I förlängningen är målet bland annat att möjliggöra en utfasning av fossilt bränsle som idag används i processer vid smältverket Rönnskär.

Boliden, Nevel, Skellefteå Kraft och Sveaskog har en gemensam ambition att kraftigt minska utsläppen av CO2 i samhället. I förstudien ska aktörerna utforska en möjlig lösning för att drastiskt reducera utsläpp vid Rönnskär i Skellefteå. Tillsammans bidrar aktörerna till olika delar av värdekedjan, Sveaskog med fokus på skogsråvara, Skellefteå Kraft med sin erfarenhet av förnybara energilösningar, Nevel med tekniskt kunnande och erfarenhet kring allmännyttig infrastruktur och Boliden med fokus på processer för metallframställning. Gemensamt stärker företagen varandras förutsättningar och kopplar ihop flera sektorer.

Studien, som koordineras av Sweco, ska utvärdera den tekniska potentialen för ett storskaligt industrikluster inom produktion och användning av hållbart producerad energi såsom biokol och vätgas.

– Att skapa och använda en lokal värdekedja när man genomför övergången från fossil till fossilfri baserad energi är naturligtvis en plats vi behöver utforska i detalj. Med tanke på vikten av metallproduktionen i Rönnskär är detta inte bara värdefullt för oss, utan för den allmänna elektrifieringen i samhället, säger Mats Gustavsson, energidirektör, Boliden.

– Genom att samarbeta sektorsövergripande kan vår förnybara energi bidra med maximalt värdeskapande för Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef Skellefteå Kraft.

– Vi vill bidra med vår kompetens inom skogsråvara för att bredda avsättningen av skogsägarnas produkter och möjliggöra omställningen av den metallurgiska industrin mot ett minskat fossilberoende. Gröna metaller kräver gröna kolatomer och det finns hos oss, säger Per Callenberg, chef Hållbar Affärsutveckling, Sveaskog.

Per Callenberg, chef Hållbar Affärsutveckling, Sveaskog.

– Vi ser fram emot att gå in i ett samarbete som stödjer parternas gemensamma ambition om en klimatomställning och som kan ge omfattande fördelar för hela samhället på lång sikt och samtidigt stärka kundernas konkurrenskraft. Studien ger mer förståelse för en potentiell ny affärsmodell, där material och sidoströmmar fungerar som en ny resurs och plattform för lokal cirkulär ekonomi, säger Stefan Johnsson, Commercial Director, Nevel.

Förstudien förväntas pågå i sex månader, varefter parterna kommer att dra slutsatser och diskutera eventuella ytterligare samarbeten.

För mer information, kontakta: 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Dokument och länkar