Stor lägersatsning på ungdomar inom skidskytte under året

Sveaskog och Svenskt Skidskytte genomför i en gemensam satsning fem läger under säsongen, så kallade Sveaskog Camp, för ungdomar som tränar eller är på väg att börja träna skidskytte.

Under hösten 2023 inledde Sveaskog och Svenska Skidskytteförbundet ett nygammalt samarbete för att främja återväxten inom Svenskt Skidskytte. Med start i augusti i år kommer fem Sveaskog Camp genomföras runt om i landet. Lägrena riktar sig till ungdomar i åldern 12–15 år som har en grunderfarenhet av skidskytte eller är på väg att börja med skidskytte, för att ge dem en möjlighet att träna tillsammans, inspireras och skapa minnen och vänner för livet. Under lägerdagarna kommer ungdomarna genomföra flera aktiviteter i skogen med fokus på att uppmuntra till ökad vistelse i naturen.  

- Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Svenskt Skidskytte och satsningen på Sveaskog Camp. Tillsammans kommer vi engagera lokala skidskytteföreningar över hela Sverige och bidra till ökad idrottsglädje. Sveaskog Camp riktar sig till alla som på någon nivå tränar skidskytte, säger Erik Brandsma, vd på Sveaskog.

Premiären av Sveaskog Camp arrangeras i Nässjö den 2–4 augusti. Därefter följer ytterligare fyra läger i Örebro, Sollefteå, Sveg samt en ännu inte bestämd ort i norra Sverige under säsongen.

- Att växa och utvecklas tillsammans är kärnan i vår skidskytterörelse. Genom ett nära samarbete med vår partner Sveaskog strävar vi efter att inkludera skidskytteklubbar i hela landet i våra Sveaskog Camp, där vi sätter barn och unga i fokus. På den här gemensamma resan mot framgång säkerställer vi att fler ges möjlighet att delta och inspireras, säger Rikard Grip, generalsekreterare Svenska Skidskytteförbundet.

Svenska Skidskytteförbundet ansvarar för genomförandet, medan Sveaskog bidrar som möjliggörare av satsningen. Under lägret kommer ungdomarna att, antingen fysiskt eller digitalt, få chansen att inspireras och utvecklas av landslagsstjärnornas bästa tips.

Fem läger under säsongen

Sveaskog Camp kommer hållas vid fem tillfällen under säsongen och utspritt över landet. Premiären av Sveaskog Camp arrangeras i Nässjö den 2–4 augusti. Nästa läger kommer hållas i Örebro 23 – 25 augusti, Sollefteå 30 augusti - 1 september, Sveg i vecka 44 samt i en ort i norra Sverige senare i vinter.

Historiskt lyckad satsning

Sveaskog och Svenska Skidskytteförbundet samarbetade tidigare under åren 2008 och 2014, ett samarbete som bidragit till den kraftiga utveckling som skidskyttesporten haft de senaste 15 åren. Inom ramen för det tidigare samarbetet genomfördes ett projekt med att utveckla skidskytte med elektroniskt skytte för barn och ungdomar. Satsningen har gjort sporten betydligt mer tillgänglig, över hela landet, och har medfört att många ungdomars skidskyttedrömmar kunnat förverkligas.

För mer information kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Dokument och länkar