Sveaskog har en nyckelroll när IUFRO samlar skogsfolk från hela världen

Sveaskog är en huvudpartner när den 26:e upplagan av skogskongressen IUFRO arrangeras. Sveaskog medverkar både som markvärd på två exkursioner och i paneler och föredrag under veckan.

Världens största skogskongress IUFRO World Congress, International Union of Forest Research Organisations, arrangeras i år på Älvsjömässan i Stockholm mellan den 23 och 29 juni. En viktig del i Sveaskogs engagemang under veckan är de två exkursioner som kommer att hållas på bolagets mark – båda med en tydlig teknik- och digitaliseringsprofil, kopplat till ett hållbart värdeskapande i skogen.

Sveaskogs chef för forskning- och utveckling, Fredrik Klang, som har jobbat med IUFRO under snart ett och ett halvt år, ser fram emot att kongressen ska börja.

 - Jag ser mycket fram emot exkursionerna. Det är en stor möjlighet att visa upp svenskt skogsbruk för en internationell publik. Jag tror att det kommer bli intressant för deltagarna att se dynamiken i vår skogsbruksmodell, med högteknologiska maskiner och effektiva system för avverkning och återplantering, säger Fredrik Klang.

Förutom att agera markvärd, ansvarar även Sveaskog för två stationer på exkursionen. Exkursionen Digitalisation for sustainable forest handlar om digitaliseringens roll i ett hållbart skogsbruk. Den andra exkursionen, Forest-industry integration and logistics, fokuserar på teknikutveckling på maskinsidan för en effektiv, skonsam och hållbar leverans – från skogen till industrin.

Under kongressen kommer Sveaskog även delta i ett antal arrangemang:

  • Annie Sandgren, strateg inom enheten Hållbar affärsutveckling, deltar i en internationell panel med rubriken Future of forest products and services, den 28 juni kl. 13:00 – 13:30.  
  • Fredrik Klang, chef forskning och utveckling, medverkar i en paneldiskussion om framtidens systemstöd inom skogsbruket för att möta framtidens utmaningar i seminariet The next generation of forest decision support systems for tackling today’s and future challenges, den 28 juni kl. 17:30 – 18:00.  
  • Rebecca Larsson, odlingsspecialist specialiserad på mykologi och sjukdomar på skogsplantor, presenterar sin nyligen publicerade doktorsavhandling “Detecting fungal pathogens in forest nurseries: seedborne fungal communities and foliar fungal communities of nursery-grown Pinus sylvestris seedlings den 28 juni kl. 17:30 – 17:45.

IUFRO står för International Union of Forest Research Organisations. Mer information om exkursionerna finns på IUFRO:s hemsida https://iufro2024.com/excursions/in-congress-excursions/

För mediaförfrågningar – kontakta Erik Ljones, kommunikationsansvarig, Sveaskog, 010 – 544 95 93

In English: Sveaskog one of the partners of IUFRO 2024

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Dokument och länkar