Sveaskog höjer virkespriserna i stora delar av landet

Den 1 maj höjer Sveaskog priserna på timmer och massaved i stora delar av landet. Samtliga timmersortiment justeras upp med 75 kr/m3fub och priset för all barrmassaved justeras upp med 40 kr/m3fub.

- Det finns ett fortsatt stort behov av grön råvara i industrin och efterfrågan från kund är hög. Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till att stärka värdet på den svenska skogen. Prishöjningen förbättrar lönsamheten och skapar bättre förutsättningar för ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare, säger Jens Stenberg, köpchef, Sveaskog.

Sveaskogs kunder finns i hela Sverige. Råvaran förädlas i närhet till var den tas ut med få och korta transporter.

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser

För mer information kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se  Jens Stenberg, köpchef, 010-544 99 76, jens.stenberg@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden.

Dokument och länkar