Sveaskog planterar 500 000 lövplantor i Mälardalen – en ökning med 150 procent

Under sommarmånaderna råder högsäsong för plantering av skogsplantor. Andelen lövträd som sätts på Sveaskogs marker ökar nu för tredje året i rad.

I sommar planterar Sveaskog 500 000 (en halv miljon) lövplantor i Mälardalen. Jämfört med i fjol är det en ökning med 150 procent. Det har varit en uppåtgående trend de senaste tre åren, och ambitionen är att fortsätta öka andelen lövträd.

Främst är det björk som planteras, men även ek och bok. Skälen är flera: Mer löv ger artrikare skogar. Ökad variation i skogen gör den även mer motståndskraftig mot klimatförändringar, torka, stormar och insektsangrepp.

- Ytterst handlar det om att välja rätt trädslag för varje plats. Lövet trivs bättre i fuktigare och bördig mark. Därför passar det extra bra i vissa geografier, exempelvis söder om Örebro, och där har vi satt lite mer. Men vi har planterat löv från Skinnskatteberg till Askersund. Gran och tall är fortsatt viktiga trädslag, men vi behöver arbeta strategiskt för att öka andelen lövträd, säger Börje Eriksson, skogsansvarig i Sveaskogs Region Svealand, och fortsätter:

- Över tid innebär det att vi får en större blandning av olika trädslag i Sveaskogs skogar. Jag kan även tänka mig att hyggen upplevs annorlunda eftersom det kommer upp ny skog snabbare efter avverkning då löv, framför allt björk, växer fort. Det innebär i sin tur att det är skötselintensivt, så vi får gå in och göra åtgärder oftare.

Efter plantering är de största hoten mot små lövträd klövvilt och torka. En ansvarsfull viltförvaltning där viltstammarna är i balans med fodertillgången är en viktig faktor. Sveaskog arbetar även för att få viltet att välja annan mat:

- Plantorna behandlas med ett medel som hjortdjuren tycker luktar illa. Det är ofarligt för både människan och naturen eftersom det framställs av animaliska produkter som fårfett, men det hjälper plantorna att överleva den första kritiska tiden. Hittills har det fungerat bra. Jag bedömer det som nödvändigt i vissa geografier för att lyckas med lövplanteringen.

För mer information, kontakta: 

Börje Eriksson, skogsansvarig i Sveaskogs Region Svealand, 010-544 95 56

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vårt uppdrag är att skapa värde ur vår skog och mark genom en ansvarsfull och långsiktig förvaltning, samtidigt som vi bidrar till att Sveriges nationella miljö- och klimatmål och att de globala målen i Agenda 2030 nås. Varje dag arbetar våra drygt 800 medarbetare för att balansera skogens och markens ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att säkerställa livskraftiga skogar för framtiden

Dokument och länkar